Finančná správaÚčtovníctvo xa Publikované 25. januára 2021 zobraziť celý profil

Finančná správa a Slovenská komora daňových poradcov sa dohodli na užšej spolupráci. Ide o ďalšie partnerstvo s cieľom zlepšiť proklientsky prístup finančnej správy. Finančná správa a Slovenská komora daňových poradcov tak vytvorili platformu pre diskusiu o dôležitých rozhodnutiach vyplývajúcich z plnenia úloh finančnej správy s dôsledkami pre daňovníkov.

Finančná správa a Slovenská komora daňových poradcov (SKDP) budú bližšie spolupracovať. Koordinovať sa budú pri tvorbe legislatívnych zmien, ktoré majú vplyv na daňovníkov.

Prezident finančnej správy Jiří Žežulka na spoločnom stretnutí informoval zástupcov SKDP o pripravovanej novele daňového poriadku. Tá predpokladá zmeny pri odpustení sankcii spojených s omeškaním ako aj sprístupnení inštitútu úhrade dane v splátkach pre väčší počet daňovníkov.

Zástupcovia Slovenskej komory daňových poradcov diskutovali s prezidentom Jiřím Žežulkom aj o pripravovaných projektoch finančnej správy, ktoré budú mať veľký vplyv na daňovníkov. Ide najmä o zavedenie eFaktúry či otvorenie Indexu daňovej spoľahlivosti. Nevyhli sa ani téme zavedenia obojsmernej komunikácie a potrebe legislatívnych zmien v oblasti daňových trestných činov.

Slovenská komora daňových poradcov je pripravená konštruktívne pomáhať pri tvorbe legislatívy a prinášať do diskusie s finančnou správou skúsenosti priamo z praxe. Finančná správa túto ponuku SKDP podporuje a víta akúkoľvek snahu, ktorej výsledkom bude kultivované daňové prostredie a zvýšenie dobrovoľného plnenia daňových povinností.

zdroj FS SR