PodnikaniePodujatiaSociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 17. apríla 2019 zobraziť celý profil

Sociálna poisťovňa opäť pripravuje sériu bezplatných poradenských seminárov pre zamestnávateľov, ktoré sa uskutočnia koncom apríla a v máji. Na stretnutiach sa zamestnávatelia dozvedia o najčastejších chybách, ktorých sa dopúšťajú pri platení poistného a oznamovaní údajov.

Sociálna poisťovňa len v marci 2019 prijala od zamestnávateľov 168 014 riadnych mesačných výkazov pričom 2341 malo viac ako jednu chybu a v takmer stovke z nich bolo 10 a viac chýb. Znamená to, že títo zamestnávatelia si riadne nesplnili svoju zákonnú povinnosť a tieto chyby zároveň Sociálnej poisťovni spôsobujú výraznú administratívnu záťaž pri ich dodatočnom riešení.

Semináre budú preto zamerané na vysvetlenie najčastejších chýb v komunikácii so Sociálnou poisťovňou a ako im predchádzať – najmä pri registrovaní zamestnancov a „dohodárov“, pri práci s mesačnými výkazmi a platení poistného alebo pri práci s evidenčnými listami dôchodkového poistenia. Zamestnávatelia si na stretnutiach budú môcť prediskutovať aj ďalšie otázky a nejasnosti.

Konkrétne miesta a termíny zverejníme na webovej stránke podľa pobočiek Sociálnej poisťovne tu: SEMINÁRE PRE ZAMESTNÁVATEĽOV V POBOČKÁCH SP (Miesta a termíny)

Vzhľadom na záujem o semináre organizované Sociálnou poisťovňou a kapacitné možnosti odporúčame záujemcom, aby sa na seminár vopred prihlásili vo svojej pobočke podľa inštrukcií v pozvánkach, ktoré budeme postupne zverejňovať.