eKasaPodnikanieÚčtovníctvo xa Publikované 2. januára 2019 zobraziť celý profil

Každý používateľ elektronickej registračnej pokladnice (skratka ERP) tlačí denné uzávierky. Podnikateľ je podľa zákona o registračných pokladniciach povinný denné uzávierky archivovať 5 rokov od konca roka, v ktorom boli vytvorené. Zákon o DPH platcom DPH túto lehotu predlžuje na 10 rokov.

Archivácia denných uzávierok v roku 2019

Okrem toho, archivované denné uzávierky musia byť zoradené podľa dátumu. Aj keď zákon nestanovuje povinnosť lepiť pásky do knihy uzávierok, je to najjednoduchší spôsob, ako sa vyhnúť pokute 100€ za nesprávne uložené denné uzávierky.

Podľa vyjadrenia finančnej správy nie je možné uchovávať denné uzávierky vo forme súborov fotokópií alebo v inej elektronickej podobe, ale len ako originálne tlačové výstupy z elektronickej registračnej pokladnice.

Finančná správa upozorňuje, že ako náhrada za stratenú dennú uzávierku nepostačuje kópia z kontrolných záznamov a ani intervalová uzávierka za daný deň.

Celé vyjadrenie finančnej správy nájdete tu => vyjadrenie Finančnej správy SR.

Povinnosť tlačiť a archivovať denné uzávierky sa nevzťahuje na používateľov eKasy (skratka ORP) čiže aj virtuálnej registračnej pokladnice (skratka VRP).