Daňové priznanieSociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 16. marca 2018 zobraziť celý profil

V súvislosti s podávaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typu B za rok 2017 Sociálna poisťovňa upozorňuje, že jeho správne vyplnenie má vplyv na posúdenie vzniku alebo zániku povinného sociálneho poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO). Pre pochopenie významu údajov v daňovom priznaní pre sociálne poistenie si SZČO môžu prezrieť aktualizovaný Návod na vyplnenie tých častí daňového priznania SZČO, ktoré sú dôležité pre Sociálnu poisťovňu. Sociálna poisťovňa ho už pred časom zverejnila na webovej stránke www.socpoist.sk.

Sociálna poisťovňa pri posudzovaní vzniku povinného sociálneho poistenia SZČO k 1. júlu (resp. 1. októbru) kalendárneho roka a k posúdeniu zániku povinného sociálneho poistenia SZČO k 30. júnu (resp. 30. septembru) kalendárneho roka a pri výpočte vymeriavacieho základu vychádza z údajov, ktoré SZČO uviedla práve vo svojom daňovom priznaní.

Správne vyplnenie údajov v daňovom priznaní je rovnako dôležité aj pre SZČO a pre jej dávky zo Sociálnej poisťovne v budúcnosti.

zdroj: Sociálna poisťovňa