EkonomikaFinancieSlovensko xa Publikované 19. októbra 2021 zobraziť celý profil

S rôznymi štátnymi inštitúciami alebo inými subjektami verejného sektora aktuálne obchoduje 22 968 firiem. Vyplýva to z prieskumu poradenskej spoločnosti Dun & Bradstreet, svetového lídra v analýze obchodných dát. Medziročne ich počet narástol o 2-tisíc, za dva roky o 4-tisíc.

V registri partnerov verejného sektora je aktuálne zapísaných dovedna 22 968 subjektov

Ide pritom o 21 502 právnických a 1 466 fyzických osôb. Najviac z nich podniká v oblasti výstavby obytných a neobytných budov (974), farmácie (955) a poradenských služieb v oblasti podnikania a riadenia (734).

Z verejne dostupných údajov  vyplýva, že štátna správa najčastejšie podniká so spoločnosťami sídliacimi v Bratislavskom kraji (6 304), Košickom kraji (3 077) a Prešovskom kraji (2 711), najmenej s firmami z Trnavského kraja (1 707). Z databázy ďalej vyplýva, že najväčšie zastúpenie majú podniky dosahujúce obrat jeden milión eur (13 861),“ opisuje dáta Petra Štěpánová, analytička spoločnosti Dun & Bradstreet. 

V roku 2017 nadobudol u nás platnosť zákon o registri partnerov verejného sektora, ktorý hovorí o tom, že štát môže uzatvárať zmluvy len so spoločnosťami, ktoré sú v tomto registri zapísané. Podstata zákona pritom spočíva v tom, že firmy pri zápise do registra musia priznať celú vlastnícku štruktúru, a to vrátane konečného užívateľa výhod – teda konečného majiteľa, aby sa zamedzilo obchodovaniu štátnych inštitúcií so schránkovými firmami s nastrčeným vlastníkom. 

Partnerom štátu sa môže stať fyzická osoba, fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktorá prijíma od štátu, či iných subjektov verejného sektora peňažné plnenie alebo majetok nad zákonom určený limit. V súčasnosti najviac služieb dodávajú štátu spoločnosti s ručením obmedzeným (18 482), akciové spoločnosti (1 668) a fyzické osoby nezapísané v obchodnom registri (951),“ uzatvára  Petra Štěpánová z Dun & Bradstreet.


O Dun & Bradstreet

Dun & Bradstreet je svetový líder v poskytovaní dát a analytických riešení, ktoré umožňujú firmám po celom svete zlepšiť ich rozhodovacie procesy a zvýšiť výkonnosť. Dun & Bradstreet Data Cloud podporuje riešenia, ktoré zákazníkom pomáhajú v raste tržieb, znižovaní nákladov, zmiernení rizík a transformácie podnikov. Od roku 1841 sa spoločnosti, bez ohľadu na svoju veľkosť, spoliehajú na Dun & Bradstreet v zaistení riešení riadenia rizík a rozširovania obchodných príležitostí.