EkonomikaFinančná správaSlovensko xa Publikované 14. júna 2018 zobraziť celý profil

Vyplýva to zo správy Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), ktorú zverejnil v minulých dňoch.

EUIPO posledných päť rokov sleduje hospodárske náklady spojené s falšovaním v odvetviach, ktoré sú známe svojou zraniteľnosťou voči porušovaniu práv duševného vlastníctva. Úrad skúmal 13 odvetví: kozmetika a prípravky starostlivosti o telo, odevný tovar, obuv a doplnky, športový tovar, hračky a hry, šperky a hodinky, kabelky a batožina, hudobné nahrávky, liehoviny a vína, lieky, pesticídy, smartfóny, batérie a pneumatiky.

Z údajov vyplynulo, že v dôsledku prítomnosti falošných výrobkov na trhu dosahujú priame ročné straty v týchto odvetviach 60 miliárd eur, čo zodpovedá 7,5 % ich predaja

Straty sa rovnajú 116 eur na občana EÚ ročne. Legitímni výrobcovia vyrábajú aj zamestnávajú menej ľudí. Priama strata v týchto odvetviach sa vyčísľuje na 434 000 pracovných miest. Na Slovensku sa každoročne stráca 15,3 % priameho predaja. To zodpovedá približne 600 miliónov eur, čo predstavuje 111 eur na obyvateľa SR za rok.

Ako uviedol výkonný riaditeľ úradu EUIPO António Campinos,: „Za uplynulých päť rokov je to po prvýkrát, čo naše správy a výskum prinášajú takýto komplexný obraz hospodárskeho vplyvu falšovania a pirátstva na hospodárstvo a tvorbu pracovných miest v EÚ, ako aj informácie o spôsobe porušovania práv duševného vlastníctva. Našim výskumom poukazujeme na pozitívny prínos duševného vlastníctva na zamestnanosť a rast. Pracujeme tak, aby politici a občania nemohli mať žiadne pochybnosti o hodnote duševného vlastníctva a o škodách, ktoré vyplývajú z jeho porušovania.“

Finančná správa na Slovensku kontroluje dodržiavanie práv duševného vlastníctva (PDV). Za rok 2017 identifikovala pri dovoze z tretích krajín 1 363 prípadov porušenia PDV, čo predstavuje 79 362 ks tovaru, na domácom trhu v rámci kontrol identifikovala 918 prípadov porušenia PDV, čo predstavuje 55 747 ks tovaru. Išlo najmä o textilné výrobky, parfumy, obuv a kozmetiku. Za rok 2017 zaistila tovar v celkovej hodnote cca 3,4 mil. eur.
Okrem dopadov falšovania na hospodárstvo je dôležitý aj zdravotný aspekt. Falzifikáty totiž vo väčšine prípadov nespĺňajú požiadavky na ochranu zdravia, bezpečnosť a kvalitu a sú tak zdraviu škodlivé.

EUIPO je decentralizovaná agentúra EÚ so sídlom v Alicante v Španielsku. Spravuje zápis ochranných známok únie a zapísaných dizajnov Spoločenstva, ktoré poskytujú ochranu práv duševného vlastníctva vo všetkých členských štátoch EÚ. Úrad tiež spolupracuje s národnými a regionálnymi úradmi pre duševné vlastníctvo v EÚ.

zdroj: FS SR