EkonomikaFinancie na podnikanieInvestovaniePodnikaniePodpora startupovZaujímavosti xa Publikované 29. novembra 2022 zobraziť celý profil

Podnikatelia pôsobiaci vo všetkých krajoch Slovenska môžu žiadať o priamu finančnú pomoc na inovácie až do výšky 15-tisíc eur cez národný projekt inovujme.sk, ktorý vyhlasuje novú výzvu na inovačné poukážky Slovensko 3.0.

Cieľom inovačných poukážok je zabezpečiť podnikom prístup k profesionálnym zručnostiam, službám, znalostiam, ktoré umožnia presadiť svoj nápad alebo produkt na trhu doma aj v zahraničí. Tiež im podať pomocnú ruku pri vývoji nových, vylepšení existujúcich produktov či pri aplikovaní znalostí a technológií do praxe.

Podpora v tisícoch eur

Finančná pomoc je vo výške od 2 do 15-tisíc eur, SIEA preplatí až 85 % celkových výdavkov podniku, pričom preplatenie je opäť formou predfinancovania. Výzvu agentúra vyhlasuje 28. novembra, jej prvé kolo uzavrie 15. januára 2023, alebo po vyčerpaní finančných prostriedkov. Tých je dovedna vyčlenených 1 250 000 eur.

Článok pokračuje pod reklamou

O inovačnú poukážku môžu žiadať firmy, ktoré doteraz v projekte inovujme.sk podporené neboli, majú sídlo na území Slovenska a podnikajú viac než 12 mesiacov. Finančná pomoc je udeľovaná v oblasti energetickej efektívnosti, inteligentných energetických systémov, progresívnych technológií či materiálov. Firmy môžu poukážku použiť na mapovanie a implementáciu nových postupov, na poradenstvo v oblasti zníženia energetickej náročnosti, uskladňovania či prenosu energie, výskum a vývoj inteligentných systémov, no aj na oblasť duševného vlastníctva a transferu technológií.

Nízke administratívne zaťaženie

Opäť dbáme na nízke administratívne zaťaženie a snažíme sa rúcať mýty a predsudky spojené s eurofondmi. Podnikatelia majú dvere otvorené v našich piatich regionálnych konzultačných centrách, zamestnanci ich procesom žiadosti o poukážku ochotne prevedú,“  povedal generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič a zároveň dodáva, že „Slovenská inovačná a energetická agentúra prostredníctvom inovačných poukážok projektu inovujme.sk pomohla už 180 firmám v sume 2 270 000 eur. Približne rovnaká suma je alokovaná na pomoc podnikateľom v nasledujúcich 12 mesiacoch. Veríme, že aj táto pomoc prispeje k prekonaniu následkov energetickej krízy.“

O projekte

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk pomáha podnikateľom zavádzať inovácie a prostredníctvom nich zostať relevantnými na slovenskom aj medzinárodnom trhu. Je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra.

Viac informácií o dozviete priamo na webstránke inovujme.sk 

Zdroj: SIEA / úprava redakcia