EkonomikaTechnológie a inovácieZahraničieZaujímavosti xa Publikované 29. júna 2023 zobraziť celý profil

Podpis ôsmich memoránd o spolupráci medzi Slovenskom a Taiwanom v oblasti polovodičov, vzdelávania a zdravotníctva, ale aj prehĺbenie investičnej spolupráce boli konkrétnymi výsledkami už tretej medzivládnej Slovensko-Taiwanskej komisie pre ekonomickú spoluprácu, ktorá sa za účasti takmer 30-člennej delegácie zo Slovenska uskutočnila v úvode júna 2023.

Delegáciu na Taiwane tvorili okrem štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR Petra Šveca a zástupcov podnikateľských subjektov, za čo zodpovedala Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), aj reprezentanti Slovenskej akadémie vied (SAV), Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity (FEI STU) v Bratislave, predstavitelia akademickej obce Fakulty managementu Univerzity Komenského (FM UK) a Vysokej školy ekonómie a manažmentu (VŠEM) v Bratislave.

Rozvoj technologických kapacít

Súčasťou delegácie bola aj komisia a pracovná skupina pre polovodiče, ktorú na slovenskej strane vedie MH SR. Počas rokovaní na Taiwane sa v rámci pracovnej skupiny zavŕšili dohody medzi SAV, FEI STU a taiwanským Výskumným ústavom priemyselných technológií (ITRI). Spolupráca smeruje k zriadeniu laboratórií, prenosu know-how a spoločným výskumným projektom. Zabezpečí rozvoj technologických kapacít na montáž polovodičov na Slovensku ako zárodok možnej budúcej výroby back-end produktov, produktov elektromobility a výskumu a vývoja v oblasti zložených polovodičov a výkonových modulov. Hodnota projektov sa bude blížiť k 20 mil. eur.

Článok pokračuje pod reklamou

Taiwanské ITRI patrí k svetovým špičkám v oblasti výskumu a vývoja polovodičov. SAV a FEI STU našli s ITRI prierezové témy, ktoré pomôžu podporiť konkurencieschopnosť SR. Obe slovenské inštitúcie sa ešte viac otvoria podnikateľom a nadviažu komerčnú spoluprácu. Podporíme tým aj priemyselný výskum, ktorý si zaslúži väčšiu pozornosť,“ povedal štátny tajomník MH SR Peter Švec.

Získali investíciu

Slovenská technologická spoločnosť Sensoneo, jedna z účastníkov medzivládnej komisie, počas misie na Taiwan uzatvorila investíciu série A, čím získala 6,2 miliónov eur. Hlavným investorom série je Taiwania Capital. Sensoneo sa od svojho založenia v roku 2017 zameriava na vývoj riešení, ktoré do odpadového priemyslu prinášajú väčšiu efektivitu a nižšiu uhlíkovú stopu.

Slovensko bude naďalej spolupracovať s Taiwanom na spoločných projektoch, pričom najsilnejšie prieniky existujú v oblasti elektromobility, autonómnych vozidiel a polovodičoch.

Zdroj: MH SR / úprava redakcia