EkonomikaPodnikaniePrávo a legislatívaPriemyselSlovenskoTrendy a inovácie xa Publikované 2. marca 2022 zobraziť celý profil

Podnikateľské Kilečká, boj s byrokraciou a goldplatingom, podpora rodinného podnikania či prvotné prípravy na EXPO 2025 v Osake. To sú niektoré z priorít Ministerstva hospodárstva SR (MH SR) na rok 2022.

 „Rovnako ako minulý rok, chceme byť aktívni vo viacerých oblastiach. Veľkú pozornosť budeme opäť venovať zatraktívneniu a skvalitneniu podnikateľského prostredia – presne tak, ako to robíme od nášho nástupu na ministerstvo,“ uviedol minister hospodárstva Richard Sulík.

Kilečko 2 je pre rezort priorita

Medzi priority rezortu patrí definitívne schválenie druhého balíka podnikateľských opatrení – Kilečko 2, ktorý musí po vláde odobriť aj Národná rada SR. MH SR chce zároveň tento rok predstaviť v poradí tretí balík na zlepšenie podnikateľského prostredia. „Máme mimoriadne pozitívnu odozvu od samotných podnikateľov, ktorá nás motivuje v ďalšej práci. Už teraz máme v šuflíku desiatky návrhov, vrátane tých, ktoré sa presunuli z predchádzajúcich balíkov,“ upresnil štátny tajomník MH SR Ján Oravec. 

Ex post hodnotenie

Medzi priority patrí aj zavedenie mechanizmu na ochranu pred neopodstatneným goldplatingom do praxe či zavedenie ex post hodnotení vybraných regulácií v podnikateľskom prostredí. Na európskej i národnej úrovni každoročne pribúda veľké množstvo právnych predpisov, pri ktorých sú však v čase prijatia k dispozícii len obmedzené informácie o ich reálnom pôsobení. Preto by mali byť po určitom čase podrobené spätnému, tzv. ex post hodnoteniu.

Ak potrebujete v podnikaní pomôcť, kontaktujte odborníkov

Ďalšou z priorít je rodinné podnikanie

MH SR chce tiež klásť väčší dôraz na zvyšovanie produktivity a konkurencieschopnosti, k čomu by mala výrazne dopomôcť novovytvorená Rada vlády pre konkurencieschopnosť a produktivitu (RVKP). K prioritám na rok 2022 patrí aj podpora rodinného podnikania a s ňou súvisiace schválenie Akčného plánu. 

„Konečne chceme pomôcť rodinným firmám pri generačnej výmene. Táto oblasť bola neprávom dlhé roky zanedbávaná,“ doplnil Ján Oravec, podľa ktorého bude časť opatrení v Akčnom pláne zameraná na posilnenie konkurencieschopnosti a rastu rodinných podnikov. Medzi prioritami rezortu hospodárstva je aj vyhlásenie prvých výziev na podporu inovatívnosti slovenskej ekonomiky v rámci Plánu obnovy a odolnosti, nový zákon o ochrane spotrebiteľa a zákon o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, nariadenia o digitálnych službách a o digitálnych trhoch či vytvorenie novej stratégie vonkajších ekonomických vzťahov.

MH SR chce tiež pripraviť materiál s návrhom účasti Slovenska na Expo Osaka 2025. „Rozhodne to nechceme nechávať na poslednú chvíľu. EXPO v Dubaji sme zvládli excelentne a rovnako výraznú stopu môže Slovensko zanechať aj v japonskej Osake,“ uzavrel minister hospodárstva Richard Sulík.

Zdroj: MH SR / úprava redakcia