eKasaEkonomikaFinančná správaPodnikanieSlovensko xa Publikované 12. júla 2018 zobraziť celý profil

Od apríla budúceho roka budú musieť všetky hotely, reštaurácie, kaviarne a čerpacie stanice na Slovensku používať registračné pokladnice s online napojením na portál finančnej správy. Následne od júla 2019 sa táto povinnosť dotkne všetkých ostatných podnikateľských subjektov. Ministerstvo financií SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, podľa ktorého budú mať podnikatelia povinnosť napojiť svoje registračné pokladnice online  na centrálne úložisko finančnej správy. Ide o projekt e-Kasa.

Ide o ďalšie z opatrení z programového vyhlásenia, v ktorom sa vláda zaviazala zabezpečiť rozšírenie priameho elektronického prepojenia registračných pokladníc s finančnou správou.

Systém e-Kasa bude pre podnikateľov znamenať zníženie administratívnej záťaže pri obstarávaní hardvéru, či zníženie nákladov pri prevádzke pokladnice

E-Kasa zabezpečí aj kontinuálny prechod medzi účtovnými dňami, export dát na zjednodušenie plnenia daňových povinností a dostupnosť dát počas archivácie. Podmienkou je internetové pripojenie, prostredníctvom ktorého sa informácie budú odosielať na centrálne úložisko finančnej správy.
Zákazníkom systém umožní overenie pravosti pokladničných dokladov v reálnom čase

Pre finančnú správu bude predstavovať ďalší efektívny nástroj v boji proti daňovým podvodom. Od roku 2012 boli prijaté desiatky opatrení, ktoré priniesli do štátnej pokladnice navyše viac ako 3,7 mld. eur. Daňová medzera sa tak znížila zo 41% na 26%.
E-kasa bude v praxi znamenať, že finančná správa bude mať o každom nákupe/transakcii informáciu okamžite, pretože každý vydaný doklad bude zaevidovaný na centrálnom ložisku e-Kasa.

Zavedenie e-Kasy by malo znamenať zníženie daňovej medzery na DPH v hoteloch, reštauráciách, v službách a maloobchode o 15%.
Celkové náklady na zavedenie nového systému budú štát stáť 18 mil. eur.

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

zdroj: FS SR