EkonomikaFinancie xa Publikované 27. októbra 2021 zobraziť celý profil

Medziročne zaznamenali investície bánk do nehnuteľností v regióne strednej a východnej Európy (CEE) pokles o 22 %. Na Slovensku však objem investícií stúpol a rast bol najrýchlejší v regióne.

Zatiaľ čo minulý rok boli v regióne najobľúbenejším segmentom na financovanie priemyselné a logistické parky, aktuálne je to rezidenčná výstavba. Na Slovensku je rezidenčná výstavba na čele už druhý rok. Celkové percento problémových úverov na nehnuteľnosti je relatívne nízke, i keď oproti minulému roku stúplo a na Slovensku sa pohybuje do 5 %. Tieto zistenia vyplynuli z najnovšieho vydania KPMG štúdie Property Lending Barometer 2021

Podobne ako v predchádzajúcich rokoch, väčšina bánk uviedla, že to, aký majú firmy silný obchodný model a ako zvládnu súčasnú krízu, bude najviac rozhodovať o tom, či získajú v budúcnosti financovanie alebo nie. „Napriek pokračujúcej pandémii a z nej plynúcej neistoty zostáva financovanie nehnuteľností dôležitou súčasťou podnikania bánk na Slovensku. Môžeme však očakávať, že budú opatrnejšie s dôrazom na výber developerov a celkovú kvalitu schvaľovaných projektov,“ vysvetľuje Michal Maxim, Director pre sektor finančných služieb, KPMG na Slovensku.

Priemerná výška úverov sa na Slovensku pohybuje od 7 do 18 miliónov eur, pričom slovenské banky by preferovali rozsah od 17 do 32 miliónov eur. Tieto hodnoty sú oproti minulému roku o čosi vyššie. Viac ako 60 % slovenských bánk považuje mieru opravných položiek na úvery v sektore nehnuteľností za primeranú, zvyšných takmer 40 % ju považuje za privysokú. 

Focus financovania sa u bánk presúva z kedysi populárnych kancelárskych priestorov na rezidenčný development. Developeri to vnímajú ako dočasný stav. „Potom, ako odznie krátkodobá nervozita súvisiaca s pandémiou a rýchlym nástupom hybridnej práce, očakávame oživenie v kancelárskom segmente. Najmä pri nových kancelárskych priestoroch rezonujú environmentálne aspekty nehnuteľností a nájomcovia vyžadujú čoraz viac doplnkových služieb,“ uviedol Peter Andrašina, Head of Corporate Finance zo spoločnosti HB Reavis.

Kritériá pri posudzovaní žiadostí o financovanie nehnuteľností sa zo strany bánk už dlhšiu dobu výrazne nezmenili. Developeri si však sami uvedomujú, že projekty sa posudzujú nielen z pohľadu ekonomickej udržateľnosti, ale čoraz viac sa do popredia dostáva aj udržateľnosť environmentálna,“ upozornil Roman Kubányi, senior relationship manažér z oddelenia Real Estate Finance v Slovenskej sporiteľni.

Slovenské banky sú podľa výsledkov Property Lending Barometer 2021 otvorené financovať do určitej miery aj nové projekty, i keď celkovo uprednostňujú projekty, ktoré už generujú príjem. V nasledujúcom roku tretina bánk na Slovensku nepredpokladá zmenu vo veľkosti portfólia nehnuteľností. Zvyšok očakáva mierny pokles alebo zvýšenie, v rovnakom pomere.

Medzi atraktívnejšie oblasti než investovanie do nehnuteľností označili banky odvetvia energetiky, telekomunikácií, výroby a informačných technológií. Obzvlášť obľúbená je na slovenskom a českom trhu energetika a distribúcia energií. 

V porovnaní s predchádzajúcim rokom, vo väčšine európskych bánk došlo k zníženiu marží v jednotlivých segmentoch. Marže pre nové kancelárie a maloobchodné nehnuteľnosti sa v našom regióne pohybuje v rozmedzí od 1,8 do 5,6 %. Slovenské banky vyžadujú najnižšie marže v regióne strednej a východnej Európy.


O prieskume

Property Lending Barometer 2021 je dvanáste vydanie prieskum financovania nehnuteľností, ktorý realizuje a pravidelne vydáva KPMG. Tento rok sa prieskumu, ktorý sa uskutočnil v lete 2021, zúčastnilo 43 európskych bánk z 11 krajín. Väčšina zúčastnených bánk bola z krajín strednej a východnej Európy. Aktuálne vydanie Barometra prináša po prvýkrát aj časť venovanú developerom. Zástupcov významných deveperských spoločností v Európe sme sa pýtali, ako sú schopní zabezpečiť financovanie projektov v období pandémie.