Podnikateľský plánTechnológie a inovácieTrendy a inovácie xa Publikované 26. mája 2022 zobraziť celý profil

Spoločnosť ZTS VV začína pracovať na novej továrni, v ktorej bude regenerovať opotrebované akumulátory z elektromobilov. Firma podpísala spoluprácu s jednou z najväčších a najstarších technických univerzít v Európe. Český inštitút informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC), ktorý je súčasťou pražskej univerzity České vysoké učení technické (ČVUT), pripravuje pre dubnický závod návrh koncepcie novej továrne s robotizovanou demontážou batérií. ZTS VV ich bude následne regenerovať tak, aby  boli opäť použiteľné napríklad ako podpora obnoviteľných zdrojov energie. Ide o unikátny projekt, ktorý je súčasťou tzv. významných projektov spoločného európskeho záujmu IPCEI.

Elektromobilita sa stáva svetovým trendom, avšak otvára aj environmentálne otázky – čo s opotrebovanými li-ionovými batériami.  V závode ZTS VV vyrastá nová továreň, v ktorej prejdú staré akumulátory diagnostikou, demontážou a následnou regeneráciou tak, aby boli využiteľné pre ďalšie, energeticky menej náročné aplikácie.

Hlavnú úlohu bude mať umelá inteligencia

Vyhodnocovanie stavu batérií a ich demontáž budú automatizované a riadené umelou inteligenciou, čo bude ďalším svetovým unikátom: „Demontáž lítium-iónových batériových systémov z automobilových aplikácií je zložitý, a preto aj časovo a finančne náročný proces. Batérie majú komplikovanú konštrukciu a obsahujú množstvo flexibilných – jedinečných komponentov. Pre obsiahnuté chemikálie v batériách hrozí pri procese demontáže aj potencionálne nebezpečenstvo. Všetky tieto aspekty je nutné zohľadniť pri vývoji demontážnej linky. Taktiež musíme myslieť na stály vývoj batérií a teda aj na nové parametre budúcich modelov, hovorí predseda predstavenstva ZTS VV Stanislav Králik.

Článok pokračuje pod reklamou

Reagujú na aktuálnu situáciu

Na vývoji linky sa podieľajú špičkoví odborníci. Návrh koncepcie flexibilnej továrne a štúdiu robotizovanej demontáže batérií pripravuje pre dubnický  závod Český inštitút informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC), ktorý je súčasťou pražskej univerzity České vysoké učení technické. Česká univerzita a slovenský podnik už podpísali dohodu o spolupráci: „Projekt továrne je koncepčne založený na distribuovanej výrobe, kde neexistuje pevný výrobný plán. V závislosti od rôznych typov batérií a ich stavu výrobná linka dynamicky reaguje na aktuálnu situáciu a konečný produkt kombinuje moduly s rôznymi životnosťami. Takáto batéria nájde uplatnenie ako stacionárna batéria napr. vo vodných elektrárňach, kde bude slúžiť ako úložisko energie v prípade jej prebytku,“ vysvetľuje profesor Vladimír Mařík, vedecký riaditeľ CIIRC ČVUT.

Na projekte pracujú rôzni odborníci

Flexibilná distribuovaná výroba, pokročilá automatizácia a umelá inteligencia sú nielen vhodnými nástrojmi na zvyšovanie pridanej hodnoty a efektívnosti výroby, ale nachádzajú aj významné uplatnenie v kontexte udržateľnosti a obehového hospodárstva. Na projekte sa budú podieľať aj desiatky slovenských inžinierov, elektromechanikov, mechatronikov a vedcov. 

O spoločnosti

Spoločnosť ZTS – VÝSKUM A VÝVOJ, a.s. vznikla v roku 1997, no jej korene siahajú do 30. rokov minulého storočia. Spoločnosť sa ako jediná na Slovensku dlhodobo a odborne zaoberá rekonštrukciami vodných elektrární, navrhovaním nových projektov malých vodných elektrární, ako aj podporou kvalifikovanej údržby týchto zariadení. Ponúka tiež projekčné a konštrukčné riešenia pre jadrovú energetiku. ZTS VV sa zároveň venuje výskumu a vývoju v oblasti vodných turbín a ich príslušenstva, vrátane inovácií a návrhu nových technologických riešení. Najnovšie sa spoločnosť v rámci projektu Regenerácia použitých batérií z elektromobilov (Regeneration of used EV batteries) zameriava na možnosti opakovaného využitia regenerovaných akumulátorov v menej dynamických aplikáciách.

Zdroj: ZTS – VÝSKUM A VÝVOJ / úprava redakcia