Ako začať podnikaťPodnikanie xa Publikované 11. novembra 2020 zobraziť celý profil

Rozhodnutie, či je výhodnejšie podnikať cez živnosť alebo si založiť SRO, nie je jednoduché. Nižšie v článku si jednotlivo rozoberieme výhody a nevyhody s.r.o. a živnosti.

Na základe vašich priorít by ste sa mali vedieť rozhodnúť najlepšie práve Vy. Vzhľadom na osobnosť každému vyhovuje niečo iné, ale najmä oblasť a typ podnikania, typ klientov a obchodných partnerov, predpokladané príjmy či iné ekonomické ukazovatele sú dôležité pri rozhodovaní. Voľba je teda výsostne individuálna. Navyše zákony v našom štáte sa neustále menia, a čo bolo výhodnejšie minulý rok, budúci rok už nemusí platiť.

Takže nie je to také jednoznačné. V každom prípade, pri rozhodovaní, či si založíte živnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným, by Vám mohol pomôcť tento článok. 

Rozoberme si teda jednotlivé oblasti týkajúce sa SRO a SZČO podrobnejšie.

1. založenie

Živnosť zaregistrujete veľmi jednoducho a viac-menej „na počkanie“ na Živnostenskom úrade. Ak chcete založiť spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej len SRO), proces je zložitejší. Najskôr potrebujete zakladateľskú listinu (ak je spoločník jeden) resp. spoločenskú zmluvu (ak je spoločníkov viac). Následne na Živnostenskom oddelení požiadate o vydanie živnostenského oprávnenia. Potom tieto dokumenty doručíte do Obchodného registra spolu so žiadosťou o zápis. Celý proces trvá približne dva týždne, ale môže to byť aj dlhšie.

Poplatky za založenie živnosti sa pohybujú od 5 do 15eur za živnosť (5eur voľná živnosť, 15eur viazaná a remeselná živnosť). Pri SRO sú poplatky za živnosti rovnaké, no platíte aj za zápis do Obchodného registra 66 eur. Ak si necháte vypracovať potrebné dokumenty u právnika alebo necháte celý proces na spoločnosť, ktorá sa zaoberá zakladaním SRO, za tieto služby si priplatíte. Ceny sa pohybujú od 100-500 eur, podľa toho, či a ako bude ich vypracovanie zložité (zložitosť ovplyvňuje počet živností, počet spoločníkov, rôzne podmienky v spoločenskej zmluve a pod.). 

Za poplatky za živnosti a za zápis do Obchodného registra môžete ušetriť 50%, ak žiadosti podávate ELEKTRONICKY.

Pri založení živnosti nepotrebujete žiadny vklad do podnikania. Ale pri SRO je minimálne základné imanie 5000 eur (podpisuje sa čestné vyhlásenie).

Založenie živnosti je lacnejšie a aj rýchlejšie ako založenie SRO.

2. zmeny počas podnikania

Niekedy sa vyskytnú vo vašom podnikaní zmeny, napr. rozšírenie činnosti, zmena adresy podnikania a iné. Tieto zmeny je potrebné nahlásiť na príslušné úrady. Aj v týchto prípadoch je potrebné platiť poplatky. Pri živnosti sú to 3 eur za zmenu a pri SRO 66 eur resp. 33 eur, ak zmenu oznamujete elektronicky.

Vykonanie zmien je lacnejšie pre živnostníka.

3. ručenie v podnikaní

Ručenie znamená, že ak nie ste schopní splácať svoje záväzky. V prípade SRO môže súd alebo exekútor siahnuť na jej majetok. V prípade živnostníka (resp. SZČO) však môže siahnuť na celý jeho majetok, aj súkromný.

Z hľadiska ručenia sú podmienky výhodnejšie pre SRO.

4. vedenie účtovníctva

Jednoznačne lacnejšie je vedenie účtovníctva živnostníka ako účtovníctvo SRO.

Živnostníci môžu viesť daňovú evidenciu alebo jednoduché účtovníctvo. Častokrát to zvládnu aj sami, no aj u externého účtovníka sú tieto služby lacnejšie v porovnaní s SRO.

SRO musí viesť podvojné účtovníctvo, ktoré je časovo aj vedomostne náročnejšie a tým pádom aj finančne drahšie.

Živnostníci majú jednoduchšie a lacnejšie účtovníctvo, SRO zložitejšie a drahšie.

5. náklady / výnosy

Živnostníci, ktorí nie sú platcovia DPH, si môžu do nákladov uplatniť tzv. paušálne výdavky. Ide o výdavky, ktoré nemajú podložené dokladmi, ale môžu si ich odpočítať z príjmu. Paušálne výdavky sú vo výške 60% z príjmu, maximálne však 20.000,-eur.

Pri SRO niečo také nie je možné. Výdavky sa môžu uplatniť len na základe prijatých dokladov.

Uplatnenie paušálnych výdavkov môže byť veľkou výhodou pre živnostníka.

6. daň z príjmu

Živnostníci platia daň z príjmu 19% do sumy 37.163,36 eur základu dane, nad túto sumu je daň 25%. Živnostník si môže ešte pred zdanením odpočítať zo základu dane sumu 4.414,20 eur, z ktorej sa daň neplatí, tzv. nezdaniteľná čiastka.

SRO platí daň z príjmu vo výške 21% zo základu dane, ak jej výnosy sú vyššie ako 100.000 eur. V prípade výnosov nižších ako 100.000 eur platí daň len 15%. Zo zisku, ktorý si spoločník chce vyplatiť, musí zaplatiť ešte dalšiu daň a to vo výške 7% zo zisku.

Z hľadiska výšky dane je vo výhode živnostník. Jednak platí nižšie % dane, navyše má nárok na nezdaniteľnú čiastku.

7. daň z pridanej hodnoty = DPH

Zákon o dani z pridanej hodnoty platí pre živnostníkov aj pre SRO rovnako. Preto DPH nezvýhodňuje ani jeden druh podnikania.

DPH platí pre živnostníkov a SRO rovnako, to je ani jedna forma podnikania nie je v tomto smere výhodnejšia respektíve nevýhodnejšia.

8. zamestnávanie

Živnostníci aj SRO môžu zamestnávať zamestnancov. Jediný rozdiel je v tom, že živnostník nemôže zamestnať sám seba. 

V SRO sa konateľ resp. spoločník môže zamestnať. Nie je to však také jednoznačné, vedú sa o tom spory, či je možné z právneho hľadiska, aby v prípade jednoosobovej SRO mohol spoločník resp. konateľ byť zároveň aj zamestnancom, to je či je možné, aby na pracovnej zmluve bola jedna a tá istá osoba aj zamestnávateľom aj zamestnancom. Faktom však je, že sociálna poisťovňa ani zdravotná poisťovňa s tým problém nemá a takýchto zamestnancov bez problémov eviduje.

Zamestnancov môže mať aj živnostník aj SRO.

9. platenie odvodov

Na začiatku podnikania živnostník neodvádza odvody do sociálnej poisťovne, ale len do zdravotnej poisťovne (napr. Union, Dôvera. Všeobecná zdravotná poisťovňa). Ak však jeho príjem v zdaňovacom období (za kalendárny rok 2020) prekročí sumu 6.552 eur, musí v nasledujúcom roku od 01.07.2021 platiť odvody aj do sociálnej poisťovne. Výška odvodov sa odvíja od základu dane. Pre rok 2020 je to do zdravotnej poisťovne minimálne 70,91 eur a 167,89 eur do sociálnej poisťovne. Od 01.01.2021 sa minimálne odvody zvyšujú. Minimálne odvody do zdravotnej poisťovne budú pre rok 2021 – 76,44 eur a do sociálnej poisťovne 180,99 eur. Ak je vypočítaný základ dane vyšší – potom sa odvádza vyššia suma. 

Spoločník alebo konateľ neplatia žiadne odvody, nezávisle od toho aký zisk SRO má. Samozrejme ako súkromné osoby sú považovaní za dobrovoľne nezamestnaných, preto si platia minimálne zdravotné poistenie 70,91 eur, ktoré sa od 01.01.2021 zvýší na 76,44 eur. No z hľadiska SRO nemusia platiť nič, ak nie sú v SRO zamestnaní alebo nepoberajú žiadne finančné odmeny. Ak sa zamestnajú, minimálne zdravotné poistenie ako súkromné osoby už nemusia platiť, budú platiť len odvody vypočítané zo mzdy alebo z odmeny, ktorá môže byť napr. aj 100 eur. Z tejto sumy sú odvody do ZP a SP spolu približne vo výške 50 eur.

SRO je z hľadiska platenia odvodov výhodnejšia.

10. ukončenie podnikania

Ak živnostník momentálne nemá žiadne zákazky, môže nastať prerušenie živnosti, a potom zase opätovné obnovenie. Prípadne ak už nechce podnikať, oznámi túto skutočnosť na živnostenskom úrade a nastane zrušenie živnosti. Proces je bezplatný, rýchly a trvá od nasledujúceho dňa, prípadne od uvedeného dátumu, ktorý sa uvedie.

V prípade SRO to nie je také jednoduché. Tá existuje, aj keď nevykazuje žiadnu činnosť, nie je možné ju prerušiť a musí si naďalej plniť zákonnmi dané povinnosti ako napr. vedenie účtovníctva, podávanie Daňového priznania a účtovnej závierky. Likvidácia SRO je finančne náročnejšia, trvá niekedy dlhší čas a vyžaduje si služby právnika (napr. aj 6 mesiacov). Je potrebné uviesť, že SRO nemôže mať žiadne dlhy, v opačnom prípade sa proces likvidácie predlžuje. Aj počas tohoto obdobia sa na SRO hľadí akoby vykonávala činnosť a musí si plniť svoje povinnosti.

Ak sa rozhodnete ukončiť podnikanie – zrušenie živnosti je omnoho jednoduchšie ako zrušenie SRO.

11. imidž v podnikaní

Niektorí obchodní partneri preferujú spoluprácu skôr s SRO než zo živnostníkom. Je to otázka dôveryhodnosti, ale niekedy aj obchodných podmienok, najmä u zahraničných obchodných partnerov, ktorí môžu mať na to svoje právne dôvody. Väčšinou však ide len o imidž, kedy „mať SRO“ pôsobí navonok dôveryhodnejšie, aj napriek skutočnosti, že živnostník alebo SRO môžu byť v skutočnosti len jeden človek.

SRO pôsobí dôveryhodnejšie, niektorí obchodní partneri nechcú pracovať so živnostníkmi.

Základom pri správnom výbere je poznať a zohľadniť dôležité fakty vyplývajúce z legislatívy. Pokiaľ sa však ešte stále neviete rozhodnúť pre správnu voľbu – najlepšie vám poradí vaša budúca účtovníčka. Dôkladne ju oboznámte s vašou predstavou, produktom alebo službou, požiadavkami, obchodnými partnermi či klientmi, plánmi a cieľmi. Prekonzultuje s vami aj ďalšie detaily, prípadne urobí prepočty predpokladaných čísel – ako je zisk, výška dane a pod. Nepodceňujte tento úvodný krok, neskôr si ušetríte nielen peniaze, ale i nervy.

Následne by už nemal byť problém určiť, čo sa viac pri vašom podnikaní vyplatí.

Na záver ešte zhrnutie v prehľadnej tabuľke:

 SZČO (resp. živnosť)SRO
ZaloženieVybaviť živnosť na ŽÚ – rýchlejšie, lacnejšie, cca 5eur / živnosť- bez vkladu do podnikaniaNapísať zakladateľskú listinu / spoločenskú zmluvu, vybaviť živnosť na ŽÚ, overenie podpisov podať žiadosť na OR- časovo náročnejšie , drahšie, cca okolo 200-500 eur (právnik, notárske poplatky, kolky…)- vklad do spoločnosti tzv. základné imanie min. 5.000 eur
ZmenyŽiadosť o zmenu na Obecnom úrade, cena cca 3 eur za zmenuŽiadosť o zmenu v OR, cena 66 eur (resp. 33 eur ak žiadosť podávate elektronicky)
RučenieCelým svojim majetkomMajetkom firmy
ÚčtovníctvoJednoduché účtovníctvo alebo daňová evidencia znamená aj nižšie náklady na účtovníčkuPodvojné účtovníctvo je zložitejšie, náklady na účtovníčku vyššie
náklady/výnosyMožnosť uplatnenia paušálnych výdavkov pre neplatcu DPHNemožnosť uplatnenia nákladov bez dokladu
daň z príjmu19% pri základe dane do 37.163,36 eur, nad túto sumu 25%, zároveň máte nárok na uplatnenie nezdaniteľnej čiastky, zisk po zdanení je podnikateľov15% ak má spoločnosť výnosy do 100.000 eur, ak má výnosy vyššie, potom je daň 21%, po zdanení zisku si môže spoločník zisk vyplatiť, ale musí zaplatiť daň z dividend vo výške 7%, ak sa jedná o fyzickú osobu, ktorá je rezidentom v tuzemsku
DPHMôže byť neplatcom aj platcomMôže byť neplatcom aj platcom
zamestnanciMôže aj nemusí mať zamestnancov, no nemôže zamestnať sám sebaMôže aj nemusí mať zamestnancov, môže zamestnať sám seba
OdvodyMinimálne odvody do ZP 70,91 eur (od 01.01.2021 je to 76,44 eur), minimálne odvody do SP 167,89 eur (od 01.01.2021 je to 180,99 eur), Prvý rok odvody do SP neplatíte, ďalší rok odvody do ZP aj SP závisia od minuloročnej výšky príjmuAk nie ste zamestnaný vo svojej firme a ani si neplatíte odmeny ako konateľ alebo spoločník, tak do SP odvody neplatíte. Z hľadiska ZP ste evidovaný ako samoplatiteľ (dobrovoľne nezamestnaný) a platíte minimálne odvody 70,91 eur (od 01.01.2021 je to 76,44 eur). Ani pri vysokých ziskoch Vašej sro nemusíte platiť vyššie odvody než minimálne.
Skončenie podnikaniaDá sa prerušiť alebo skončiť oznámením na ŽÚNedá sa prerušiť, existuje aj keď nevykazuje činnosť, zrušenie sro môže byť zdĺhavý proces, vyžaduje si služby právnika
ImidžŽivnostník niekedy pôsobí menej dôveryhodneSRO pôsobí dôveryhodnejšie, a to aj napriek tomu, že v skutočnosti môže ísť o jednoosobovú firmu rovnako ako u živnostníka