EkonomikaObchod a službyPrieskumy a analýzySlovensko xa Publikované 15. februára 2021 zobraziť celý profil

Firmy a živnostníci zhodnotili kvalitu podnikateľského prostredia v roku 2020 ako najhoršiu za poslednú dekádu. Iba šesť percent podnikateľov ju označilo za priaznivú, podľa 24 % stagnovala, ako nepriaznivú označilo kvalitu podnikateľského prostredia 70 % spoločností a živnostníkov.

Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK). 

Prieskum podnikateľského prostredia na Slovensku

Razantné zvýšenie podielu negatívnych hodnotení je možné len v určitej miere pripísať dôsledkom pandémie COVID-19,“ uviedla SOPK v komentári k výsledkom prieskumu. Podnikatelia sa vyjadrovali v októbri a v novembri 2020 ku končiacemu sa roku. Vyššie očakávania mali respondenti od roku 2021. Lepšiu kvalitu podnikateľského prostredia predpokladalo 17 % oslovených firiem, zatiaľ čo zhoršenie už iba 38 % účastníkov prieskumu. Podľa SOPK sú očakávania pre rok 2021 zrejme poznamenané aj predpokladanou elimináciou, prípadne oslabením vplyvu pandémie COVID-19 v tomto roku. 

Článok pokračuje pod reklamou

Posun k lepšiemu nastal oproti minulosti v hodnotení hospodárskej politiky vlády

Medziročne vzrástol podiel pozitívnych hodnotení o štyri percentuálne body na sedem percent a o 17 percentuálnych bodov na 40 % klesol podiel negatívnych. „Z dlhodobého hľadiska ide s určitou mierou zjednodušenia o najlepšie výsledky od roku 2012,“ uviedla komora.

Naopak, SOPK zaznamenala mierne negatívny posun vnímania komunikácie vlády s inštitúciami podnikateľského sektora. „Z dlhodobého pohľadu je pozorovateľný od roku 2015 mierny posun k negatívnejším hodnoteniam,“ uviedla SOPK. Podobne sa k negatívnejším hodnotám posunulo medziročne aj hodnotenie vplyvu samospráv na podnikateľské prostredie. Pozitívne tento vplyv hodnotilo päť percent respondentov, negatívne 22 % a neutrálne 51 %.

SOPK prieskum uskutočnila na vzorke 197 spoločností, z toho 84 alebo 43 % výrobných a 113 alebo 57 % spoločností podnikajúcich v doprave, obchode a službách. Takmer polovica účastníkov prieskumu boli malé spoločnosti do 50 zamestnancov a viac ako dve tretiny boli stredné firmy od 51 do 500 zamestnancov.

zdroj: TASR / úprava: redakcia