ManažmentMarketingPodnikanie xa Publikované 2. októbra 2017 zobraziť celý profil

Latinský názov universitas znamená celok, univerzálnosť, svet, alebo aj spoločenstvo učiteľov a žiakov s definovanými pravidlami a právami (universitas magistrorum et scholarium).
Za podnikateľa považujeme človeka, ktorý rozvíja svoj talent a objavuje svoju vlastnú cestu a jej zmysel. Vytvára úžitok pre druhých, je kreatívny, húževnatý, poctivý a disciplinovaný.

Projekt Podnikateľskej univerzity začal vznikať v roku 2007 pri vzájomných diskusiách s profesorom Milanom Zeleným a odvtedy v nej študovali desiatky majiteľov a manažérov slovenských a českých firiem.
Štúdium je prepojené s návštevami významných firiem a diskusiami s ich zakladateľmi a šéfmi (v septembri budeme diskutovať v I.D.C. Holding Sereď s majiteľom profesorom Štefanom Kassayom, generálnym riaditeľom Pavlom Kovačičom a dizajnérom obalov a značiek Patrikom Paulom.

Táto škola nie je akreditovaná, nemá a ani nebude mať žiaden certifikát z nejakého ministerstva alebo iného úradu. Chceme sa učiť to, čo potrebujeme pre svoje úspešné podnikanie a životy a nie to, čo predpisujú úradníci a profesori, ktorí sami nikdy nepodnikali. Nechceme sa učiť zbytočné teórie, ale chceme počas štúdia riešiť aktuálne problémy v našich firmách tak, aby sme boli dlhodobo úspešní.

Je to škola podnikateľov a pre podnikateľov, ktorí sa neučia čítaním kníh o podnikaní, ale podnikaním vo svojich firmách. Namiesto zápočtov a skúšok podnikatelia testujú svoje inovácie a biznis modely na trhu a vyhodnocujú výsledky svojich firiem.

ŠTYRI PILIERE

  • Stretávanie, prepájanie sa, vzdelávanie podnikateľov a rozvoj ich firiem (učíme sa podnikaním)
  • Spoločné projekty (rozvíjame sa spoluprácou a prepájaním našich biznisov)
  • Práca s mládežou a s ich učiteľmi – podpora foriem vzdelávania, ktoré vedú k samostatnosti, proaktivite, kreativite a podnikaniu. Detské podnikateľské kempy.
  • Podnikanie so skupinami ľudí na okraji spoločnosti – komunity ľudí, ktorí stratili strechu nad hlavou, sú chorí, starí a dostali sa do ťažkých životných situácií. (Keď sa vylieči duša, vylieči sa aj telo)

PRIDANÁ HODNOTA 

Poznanie najnovších trendov

  •  v novom svete podnikania a praktické zvládnutie nových a jednoduchých prístupov k podnikaniu, ktoré sa väčšinou nevyučujú na manažérskych a podnikateľských školách, ale sú veľmi účinné v podnikateľskej praxi.

Riešenie vlastných problémov

  •  spojené s individuálnymi konzultáciami a zameraním štúdia, ktoré si môže každý nastaviť podľa svojich potrieb.

Spoznanie zaujímavých ľudí

  •  z podnikateľského prostredia.

Sieťovanie a spolupráca s inými firmami

  •  a inšpirácie z úspešných podnikov na Slovensku a v Českej republike.

Merateľné zlepšenie výsledkov

  •  svojho vlastného biznisu v priebehu štúdia.

Využite možnosť zlepšiť svoje podnikanie. V utorok 21.11. 2017 sa stretneme v novom ročníku.
Podnikateľská univerzita