E-shopyExpanzia do zahraničiaManažmentPodnikaniePodnikanie v zahraničí xa Publikované 4. januára 2021 zobraziť celý profil

Expanzia do zahraničia v roku 2021 nemusí byť komplikovaná. Stačí poznať správne kroky a mať pri sebe odborníka. Kde začať a aké kroky by sme mali urobiť, ak chceme podnikaním prekročiť slovenské hranice?

Expandovať, ale kam?

Výber krajiny je prvé a základné rozhodnutie. Môžete mať jasný cieľ, alebo o krajine iba uvažovať. V oboch prípadoch je dobré sa najprv poradiť s odborníkom na expanziu zo Slovenska do zahraničných krajín. Jeho skúsenosti prinesú iný pohľad, novú príležitosť, alebo vás uistia v rozhodnutí. 

  • Odborník vykoná analýzu trhových možnosti v rámci krajín a príde s vhodnou alternatívou pre váš produkt alebo službu
  • Keďže veľkou výhodou expanzie je aj daňová optimalizácia, odborník vám poskytne informácie k znížení súčasných nákladov a daňových povinností. 
  • Pomôže vám pri administratíve v zahraničí

Analýza lokálneho trhu

Krajinu na expanziu by sme mali. Nasleduje hĺbková analýza miestneho trhu. Preskúmajte všetky aspekty podnikania v krajine, do ktorej vstupujete – aké je typické nákupné správanie? Preverte si biznis potenciál vášho produktu alebo služby. Určite sa jednoduchšie bude predávať niečo, čo v danej krajine poznajú, ale dobrý „insight“ nového produktu na trhu môže priniesť veľké výnosy.

Veľkou výhodou vstupu do inej krajiny je podpora zahraničných investícií a vzniku nových pracovných miest zo strany štátu. Odborník na expanziu, ktorého si zavoláte na pomoc vám určite pomôže aj v tejto otázke nakoľko pozná lokálne pomery.

Strategický plán 

Bez stratégie ani na krok! Strategický plán rozvoja podnikania je aj pri expanzii do zahraničia  vašou povinnosťou.

  • Definujte si obchodnú stratégiu
  • Nastavte si cash flow 
  • Vytvorte si dlhodobú a krátkodobú finančnú stratégiu
  • Zabezpečte si dostatočnú finančnú rezervu 

Zachovajte charakteristickú myšlienku vášho podnikania, ale si stanovte reálne ciele a postup, akým ich plánujete dosiahnuť. Pri financovaní expanzie do zahraničia vám môže pomôcť aj Eximbanka, ktorá poskytuje množstvo finančných služieb spojených s exportom. 

Legislatívne a daňové povinnosti

Právny systém krajiny, do ktorej expandujete vám môže robiť vrásky na čele, spôsobovať nočné mory, predstavovať bludný kruh alebo všetko naraz. Relevantné informácie o legislatíve a administratívnych povinnostiach sú základným piliérom úspešného rozvoja.

Určite nie je správne nechať veci na náhodu a čakať, kým príde prvá pokuta. Riešenie byrokratických otázok vyžaduje čas, pracovnú silu a finančné zdroje. Aj v tomto prípade je vhodné do procesu zapojiť toho, kto je zbehlý v legislatívnych a daňových povinnostiach krajiny, do ktorej expandujte. Aj slovenské spoločnosti vám pomôžu pri expanzii do zahraničia, s legislatívou, poskytnú účtovné služby v danej krajine a to dokonca cez vlastné pobočky.

Lokálne HR 

Lokálna pracovná sila v krajine, do ktorej vstupujete, je posledný krok, ktorý postaví vašu zahraničnú firmu na nohy. Pracovník z krajiny, do ktorej prichádzate vám prinesie významnú trhovú výhodu – zmenšíte kultúre a jazykové odlišnosti a lokálni klienti vám prejavia dôveru. Navyše, mať v tíme domáceho človeka znamená aj nadobúdanie nových biznis kontaktov. 

Odborník na expanziu do ktorejkoľvek krajiny

Slovenská spoločnosť Freya Corporation má dlhoročné skúsenosti s expanziou firiem do väčšiny svetových krajín. Komplexné služby, ktoré budete potrebovať vstupe na zahraničné trhy nájdete pod jednou strechou. V mnohých krajinách vám servis budú robiť aj lokálne pobočky. Freya corporation vám teraz poskytuje bezplatnú konzultáciu. Stačí napísať alebo priamo zavolať na čísle uvedenom na webe.