ManažmentPodnikanieStrategický manažmentÚčtovníctvo xa Publikované 7. novembra 2018 zobraziť celý profil

… je rovnaký výrok ako „a predsa sa točí“, za ktorý Giordana Bruna upálili v roku 1600. Obidva výroky popierajú dovtedy známe informácie.  Výrok 1>2 popiera základnú teóriu čísel. Skôr, ako ma „upálite“, prečítajte si obhajobu tohto výroku.

Výrok 1 nie je menej ako 2 neplatí v matematike, veľmi často však platí vo financiách, zvláštnu pozornosť je nutné venovať nákupu. Ak by som vybral akúkoľvek oblasť podnikania, v ktorej výrok 1>dokážem, naštvem niektorého z priateľov alebo známych. Verejne dostupným príkladom nákupu CT-prístrojov v Žiline „naštvem“ iba poslanca Smeru-SD Blanára a jeho priaznivcov. Podľa neho je totiž cena za prístroj 2 272 000 € NIŽŠIA ako cena 1 447 000,10 € za identický prístroj! V miliónoch 2<1 (implikácia 1>2).

zdroj: https://www.ta3.com/clanok/1119708/jurinova-pre-ct-podava-trestne-oznamenie-blanar-obvinenia-odmieta.html

(Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní §44 ods.3: Ponuky sa vyhodnocujú na základe: a) najlepšieho pomeru ceny a kvality [Poznámka autora: ani ako priaznivec danej politickej strany nedokážem obhájiť stratu viac ako 800 tisíc € týmto odsekom], b) nákladov použitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä nákladov počas životného cyklu alebo c) najnižšej ceny [Poznámka autora: týmto odsekom mínus 800 tisíc € už vôbec neviem obhájiť. Ale politici dokážu nemožné…])

Výrok 1>2 nie je o politike

Je o metodike TCO – Total Cost of Ownership (definícia: TCO je súčet všetkých zjavných a všetkých skrytých nákladov súvisiacich s majetkom počas celkovej doby vlastníctva, počas celkovej doby využívania a/alebo počas celkovej doby životnosti aktíva.)

Čo sú zjavné a skryté náklady najlepšie ukážeme na príklade s osobným automobilom. Zjavné náklady sú kúpna cena, registračná a cestná daň, zákonné poistenie, pohonné hmoty, odpisy. Nákladom pri podnikaní nie je DPH, ak je vlastník platca. Skryté náklady sú opravy a údržba automobilu, garážovanie a parkovanie, havarijné poistenie, pokuty a škody spôsobené iným ľuďom napr. zašpinením chodca rozstreknutím kaluže na ceste, poškodenie majetku a/ alebo zdravia iným pasažierom v aute alebo iným vodičom.

Skrytým nákladom sú aj náklady na získanie, prípadne udržanie si vodičského oprávnenia a s tým spojené lekárske vyšetrenia. Málokto však do TCO zahŕňa náklady spojené s likvidáciou auta v prípade jeho „vyradenia“. V prípade predaja automobilu výnos z predaja znižuje náklady na jeho obstaranie, čo tiež mnohí prehliadajú. Všetky tieto náklady súvisia s autom počas jeho života resp. počas doby, kým ho máme k dispozícii. Podľa typu nákladov na auto ich môžeme deliť z viacerých uhlov pohľadu:

  • fixné(obstarávacia cena, dane) verzus variabilné (PHM, údržba),
  • peňažné (hradené v hotovosti) verzus nepeňažné (čas v dopravných zápchach),
  • jednorazové(obstarávacia cena) verzus opakujúce sa (PHM, dane, poistenie, údržba),
  • známe(obstarávacia cena) verzus neznáme (PHM, údržba – závisí od najazdených km).

Ako dlho bude auto jazdiť, prípadne, ako dlho ho budeme vlastniť, otvára otázku celkovej doby vlastníctva, využívania a/alebo celkovej doby životnosti. Doba životnosti je rôzna „dĺžka života“ z hľadiska odpisovania, bodu zvratu alebo životnosti:

„Dĺžka života“ z hľadiska odpisovania predstavuje počet rokov, počas ktorých automobil odpisujeme pre daňové účely. Na Slovensku sú to 4 roky pre bežne využívaný automobil.

„Dĺžka života“ z hľadiska „bodu zvratu“ predstavuje počet rokov, kedy sa vráti hodnota vynaložená na obstaranie automobilu, prípadne, kedy výnosy prevýšia náklady na prevádzku a udržanie. Napríklad, taxikár zarobí na auto za 2 roky, počas ktorých zároveň auto „zničí“.

„Dĺžka života“ z hľadiska „životnosti“ predstavuje počet rokov, kedy je aktívum skutočne v prevádzke. V prípade veterána to môže byť aj 100 rokov a pre TCO je nutné počítať všetky náklady na jeho udržiavanie, uloženie, stráženie  apod.

Všetky vyššie uvedené „dĺžky života“ závisia od pohľadu a záujmu majiteľa. Zahŕňajú náklady na obstaranie, prevádzku a / alebo modernizáciu (hlavne pri veteránoch). Do TCO musíme zahŕňať aj náklady na plánovanie (výber vhodného auta, návštevy predajní a pod.) aj náklady na vyradenie majetku (predaj alebo likvidácia auta, pohreb psa). Náklady na prevádzku sú často niekoľkonásobne vyššie ako samotná cena obstarania.

Vhodnejší príklad ako auto je mobilný telefón. Dostanete ho za 1 €, pričom počas 4 rokoch jeho používania zaplatíte za jeho prevádzku stovky €. Za samotný telefón zaplatíte oveľa viac, ako keby ste ho kúpili v hotovosti na začiatku. Modernizácia je oveľa nákladnejšia ako zakúpenie drahšieho produktu. V prípade auta je efektívnejšie (a z pohľadu TCO lacnejšie) zakúpiť si elektronické otváranie kufra priamo z výroby, ako domontovať ho neskôr.

1>TCO predstavujú náklady

Z hľadiska ich užívateľa môžu byť čistou stratou, alebo môžu byť investíciou s výhodným výnosom. Jednorazovým – v prípade veterána staré auto opravíte a predáte, alebo opakovaným – napr. výhry zo súťaží, na ktoré sa prihlásite. Tieto výnosy majú priamy vplyv na výpočet výšky TCO – môžem kúpiť lacné auto pre zábavu alebo drahší športiak, ktorého pripravím na pretekanie. 1>2 Tieto výnosy z predaja zvažuje pri kúpe auta máloktorý majiteľ.

Pritom predajná cena dvojnásobne drahšieho automobilu po 6 rokoch (obvyklá doba výmeny auta) je viac ako trojnásobne vyššia ako predajná cena lacného auta (máme k dispozícii kompletné sady faktúr za kúpu, prevádzku a predaj takýchto áut). Spolu s odpočtom DPH, odpismi a rôznymi benefitmi je all-in TCO pri 2x drahšom aute o 7% nižšie ako TCO pri lacnom aute (polovičná nákupná cena).

TCO uvádzame na príklade automobilu, ktoré väčšina z nás vlastní, ale z pohľadu financií „neprepočítava“. Vyššie uvedený princíp TCO ukážeme na príklade výrobného zariadenia. „Lacné“ zariadenie treba „kalibrovať“ a počas servisu odstaviť 1x do mesiaca. Zamestnancov je nutné poslať na zaškolenie k dodávateľovi, pričom modifikáciu zariadenia na inú činnosť môže vykonať iba autorizovaný technik (všetko za úhradu teda neefektívne).

Drahé“ zariadenie treba kalibrovať 1x za pol roka (v prípade odchýlky kalibráciu vykoná dodávateľ bezplatne) počas inej odstávky zariadenia. Dodávateľ zaškolí zamestnancov priamo na tomto zariadení a rovnako ich zaučí, ako modifikovať zariadenie na bežné zmeny (bez úhrady, teda efektívne). Dodávateľ drahšieho zariadenia často poskytne dlhšiu splatnosť, prípadne záruku, ktorú je tiež možné „odpočítať“ od vyššej predajnej ceny.

Princíp TCO je platný aj pri kúpe počítača. „Lacný“ pár rokov starý počítač vo výpredaji nie je „výhodnejšia“ kúpa ako „drahý“ nový počítač. Lacný počítač po roku nezvládne nové aplikácie a následne si aj tak kúpite nový – drahý počítač. Takže kúpnu cenu zaplatíte dvakrát! A z lacnejšieho nákupu je oveľa drahší.

Výrok 1>2 popiera základnú teóriu čísel, ale vo financiách stojí zato si ho zapamätať.

(Ak máte záujem o školenie TCO – Total Costs of Ownership upravené na mieru  vašej oblasti podnikania, kontaktujte nás na info@dozen.sk alebo 0907 735 697)