EkonomikaKoronavírus COVID-19PodnikaniePrieskumy a analýzySlovensko xa Publikované 22. apríla 2020 zobraziť celý profil

Postupné prijímanie opatrení pre podporu zamestnávateľov vytvorilo pre firmy komplikovanú situáciu – panuje množstvo nejasností v podmienkach získania financií od štátu. Odborníci poradenskej spoločnosti Grant Thornton radia, podľa čoho sa majú firmy rozhodnúť pri výbere príspevku.

Ako si vybrať príspevok: rozhoduje počet a platy zamestnancov, ktorí sú na prekážkach v práci

Firmy majú podľa konkrétnej situácie a aktuálnej legislatívy nasledujúce možnosti:

  • Firma, ktorá musela zatvoriť prevádzku na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva (UVZ), má nárok na opatrenie č. 1, prípadne 3B;
  • Firma ktorá nemusela zatvoriť prevádzku, ale má zamestnancov na prekážkach v práci z dôvodov na strane zamestnávateľa (tzn. firma nemá pre zamestnancov prácu, ktorú by im mohla prideľovať, pretože zamestnanci boli nútení zostať doma) a klesli jej tržby, má nárok na opatrenie 3A a 3B;
  • Firma, ktorá normálne funguje a jej zamestnanci pracujú, avšak klesli jej tržby, má nárok na opatrenie 3B;
  • Firma, ktorá normálne pracuje, zamestnanci pracujú a tržby neklesli o viac ako 10 % za marec 2020 resp. 20 % za apríl 2020, nemá nárok na žiadny príspevok.

Podľa čoho sa majú firmy rozhodnúť?

„V prvom rade by sa vedenie firmy malo pozrieť na počet zamestnancov, koľkí z nich sú na prekážkach v práci, koľko hodín z mesiaca sú na prekážkach v práci  a aké sú ich platy, respektíve výšky náhrady mzdy. Pokiaľ má firma málo alebo dokonca žiadnych zamestnancov na prekážkach v práci, je pre ňu opatrenie 3B výhodnejšie ako 3A, pretože príspevok je aplikovateľný na všetkých zamestnancov, ktorí nie sú viac ako 50 % pracovného času na PN, dovolenke alebo OČR,“ radí Filip Tichý, International Liaison Director poradenskej spoločnosti Grant Thornton.

„Mnoho však závisí od miery poklesu tržieb. 180 eur pri poklese tržieb o 20 až 40 % na všetkých zamestnancov môže byť stále menej ako 80 % náhrady mzdy vybraných zamestnancov na prekážkach. Pokiaľ majú zamestnanci vyššie mzdy a sú na prekážkach v práci, je opatrenie 3A pre firmu jednoznačne výhodnejšie, pretože 80 % náhrady mzdy bude predstavovať vyššiu sumu ako fixné príspevky,“ dodáva Filip Tichý.

Pre časť firiem je príspevok pri poklese tržieb výhodnejší ako kompenzácia za povinne zatvorenú prevádzku

Odborníci Grant Thornton odporúčajú firmám „pracovne“ vyplniť žiadosť pre príspevky 3A aj 3B a porovnať celkovú sumu príspevku, ktorá im vychádza.

„Dôležité je, aby žiadosť vypĺňala mzdová účtovníčka, pretože najčastejšie chyby sa vyskytujú v nesprávne vyplnených hodinách na prekážkach a výške náhrady mzdy, ktorá sa nemusí rovnať hrubej mzde. Rôznym firmám v rozličných situáciách vychádzajú aj pri rovnakých vstupných údajoch rôzne výsledky.“
Treba sa tiež zamyslieť nad odhadovaným vývojom v ďalších mesiacoch:

  • bude počet hodín na prekážkach v práci pravdepodobne stúpať alebo klesať?
  • ako sa bude meniť miera poklesu tržieb v ďalších mesiacoch?

V prípade, že si žiadateľ teraz zvolí príspevok 3A, nebude ho v ďalších mesiacoch môcť zmeniť na 3B a naopak. Prax ukazuje, že aj pri zatvorených podnikoch, ktoré majú nárok na príspevok 1, môže byť nakoniec výhodnejší príspevok 3B. „Zatvorené podniky majú pokles tržby 100 %, čiže v prípade príspevku 3B získajú 540 eur na osobu. V prípade, že zamestnanci majú nízke mzdy a vyplácané náhrady mzdy podľa príspevku 1 sú navyše znížené, napríklad na úroveň 80 %, finálny príspevok nezodpovedá 80 % mzdy, ale 0,64 percentám mzdy (80 % z 80 % mzdy). Táto suma je pri časti firiem nižšia ako 540 eur podľa príspevku 3B,“ radí Filip Tichý.

Nejasné situácie, pre ktoré chýba jednoznačná úprava

V podmienkach príspevkov zostáva viacero nejasností. Nie je napríklad jasné, či firma môže za marec požiadať o iný príspevok ako za apríl. „Stretli sme sa so situáciou, keď firma musela v marci zatvoriť prevádzku na základe Opatrenia UVZ a podala si za marec žiadosť o príspevok 1. Na základe nových opatrení však zistila, že pri príspevku 3B by získala vyššiu podporu. Nie je však jasné, či môže urobiť zmenu a od apríla 2020 žiadať o príspevok 3B. Jediné, čo legislatíva striktne určuje, je zákaz meniť podporu 3A a 3B navzájom,“ hovorí Filip Tichý.

Nejasná je tiež situácia spoločností, ktoré majú nárok na opatrenie 1, avšak časť ich zamestnancov pracuje ďalej. „Ide napríklad o situáciu škôl a škôlok, keď učitelia ďalej učia deti cez online platformy. Môže takáto spoločnosť naďalej čerpať príspevok 1 alebo musí povinne prejsť na príspevok 3B v prípade, že má pokles tržieb? Samotná žiadosť predpokladá rôzny typy príspevku len pre prevádzky v odlišnej situácii, čiže ak je jedna prevádzka zatvorená a iná otvorená. Je však množstvo firiem, ktoré síce majú povinne zatvorenú prevádzku, avšak časť ich zamestnancov pracuje a časť nie,“ poukazuje na ďalšiu spornú situáciu Filip Tichý.