EkonomikaFinančná správaPodnikanieSlovensko xa Publikované 13. decembra 2018 zobraziť celý profil

Dokopy deväť spoločností získalo ocenenie Merkúr 2018 za najvyššiu zaplatenú daň z príjmov zo všetkých spoločností registrovaných na daňových úradoch v jednotlivých krajoch, ako aj v rámci Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty (DÚ VDS). Finančná správa udelila aj ďalšiu cenu – Skokan roka.

Zástupcovia ocenených spoločností si v Bratislave prevzali ocenenie Merkúr 2018 z rúk prezidentky finančnej správy Lenky Wittenbergerovej. Išlo o  piaty ročník oceňovania. Ocenenie by malo byť povzbudením pre spoločnosti a motiváciou k dosahovaniu dobrých výsledkov. Finančná správa oceňuje každoročne jednu spoločnosť z každého kraja, resp. daňového úradu (vrátane DÚ VDS), ktorá zaplatila najvyššiu daň z príjmu. Ocenené spoločnosti museli splniť nasledovné podmienky:

  • žiadny dlh na daniach,
  • žiadne nálezy z daňových kontrol nad 10 000 eur,
  • žiadne porušenia zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice.

Finančná správa odovzdala aj ocenenie Skokan roka. Ide o ocenenie, ktoré finančná správa pravidelne udeľuje subjektu, ktorý v medziročnom porovnaní, v tomto prípade rokov 2016 a 2017, zaznamenal najväčší nárast dane z príjmu.

zdroj: FS SR