EkonomikaHR/PersonalistikaKoronavírus COVID-19ManažmentPrieskumy a analýzy xa Publikované 7. marca 2021 zobraziť celý profil

Nezamestnanosť v roku 2020 vzrástla na 6,7 %. V závere vlaňajška bolo o 35 000 ľudí bez práce medziročne viac.

Informuje o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Nezamestnanosť v roku 2020

Nezamestnanosť medziročne rástla počas celého roka 2020, tempo rastu počtu ľudí bez práce sa zrýchlilo najmä v 3. štvrťroku a podobný vývoj bol aj v poslednom štvrťroku,“ zhrnuli štatistici. Počet nezamestnaných podľa výberového zisťovania pracovných síl (VZPS) vo 4. štvrťroku 2020 bol medziročne vyšší o 22,5 %, čo bolo spôsobené zmenami ešte v predchádzajúcich mesiacoch.

Celkovo bolo bez práce 189 800 ľudí.  Miera nezamestnanosti SR v posledných troch mesiacoch roka 2020 dosiahla sedem percent, medziročne bola vyššia o 1,4 percentuálneho bodu (p. b.).

V porovnaní s 3. štvrťrokom 2020 po sezónnom očistení zostala nezamestnanosť nezmenená na úrovni 190 200 osôb. „Zvýšila sa hlavne krátkodobá nezamestnanosť, najdynamickejšie pribúdali nezamestnaní od troch do šiestich mesiacov, ich počet sa medziročne takmer zdvojnásobil,“ podotkli štatistici.

Nezamestnaní, až na jednu výnimku, pribudli vo všetkých vekových skupinách

Najväčší nárast bol vo veku 35 – 49 rokov (o 19 200 na 72 000 osôb) a medzi 25- až 34-ročnými (o 8 400 na 50 000 osôb), počtom nezamestnaných to boli najväčšie vekové skupiny. Nezamestnaní medziročne mierne ubudli len medzi 50- až 54-ročnými.

Pribudli nezamestnaní bez pracovnej skúsenosti, ich podiel na celkovej nezamestnanosti tvoril 21,9 % a medziročne sa ich počet zvýšil o 4,1 p. b.,“ dodali štatistici s tým, že z hľadiska ekonomickej činnosti posledného zamestnávateľa najviac osôb naposledy pracovalo v priemysle, obchode a v ubytovaní a stravovaní.

Článok pokračuje pod reklamou

Nezamestnanosť sa v poslednom štvrťroku 2020 zvýšila vo všetkých krajoch, najviac vo východnej časti krajiny

V Košickom kraji počet osôb bez práce vzrástol o 9 700 na 36 700 a v Prešovskom kraji o 7 400 na 50 400 osôb. „Obidva kraje mali najvyššiu úroveň regionálnej miery nezamestnanosti a zaznamenali zároveň aj jej najvyšší nárast,“ okomentoval úrad s tým, že v Košickom kraji sa miera nezamestnanosti zvýšila o 2,5 p. b. na 9,7 % a v Prešovskom kraji o 2 p. b. na 12,6 %.

Za celý rok 2020 sa miera nezamestnanosti zvýšila o 0,9 p. b. na 6,7 %. Počet osôb bez práce medziročne vzrástol o 15 % a počet nezamestnaných dosiahol 181 400 osôb. „Zvýšila sa najmä krátkodobá nezamestnanosť, najviac pribudli nezamestnaní do jedného mesiaca,“ podotkli štatistici.

Z podielovo významnejších odvetví za celý rok 2020 sa najvýraznejšie zvýšil počet nezamestnaných, ktorí naposledy pracovali v priemysle a v ubytovacích a stravovacích službách. 

Na celoročnej úrovni z pohľadu regiónov počet nezamestnaných najdynamickejšie vzrástol v Bratislavskom kraji o 40,7 % a v Trenčianskom kraji o 35,6 %. Súčasne najvýraznejší nárast miery nezamestnanosti nastal v Prešovskom kraji o 2 p. b., kde na celoročnej úrovni bolo bez práce 12,1 % ekonomicky aktívnych obyvateľov. „Je to dlhodobo región s najvyššou mierou nezamestnanosti v SR,“ pripomenul úrad.

Nadpriemerný nárast miery nezamestnanosti o 1,1 p. b. zaznamenali tiež Trenčiansky kraj s 3,9 % a Žilinský kraj s 5,5 % ekonomicky aktívneho obyvateľstva bez práce. „Nástrahám zmien na trhu práce počas roka koronakrízy najlepšie odolával Banskobystrický región, kde miera nezamestnanosti zostala približne na úrovni roka 2019, bez práce tu bolo 7,9 % spomedzi ekonomicky aktívnych obyvateľov,“ uzavreli štatistici.

zdroj: TASR / úprava: redakcia