EkonomikaHR/PersonalistikaPrieskumy a analýzy xa Publikované 24. júna 2022 zobraziť celý profil

Miera evidovanej nezamestnanosti klesla v máji už štvrtý mesiac za sebou. S hodnotou 6,35 percenta dosiahla najnižšiu úroveň od začiatku pandémie. V evidencii bolo v máji najmenej dlhodobo nezamestnaných za uplynulých 14 mesiacov.

„Správu o kontinuálnom poklese nezamestnanosti sprevádza viacero ďalších pozitívnych informácií z pracovného trhu. Optimizmom ma napĺňa už takmer rok trvajúci pokles počtu dlhodobo nezamestnaných ľudí, ktorý je porovnateľný s počtom obyvateľov Prievidze. Na Slovensku už nie je žiadny okres s nezamestnanosťou vyššou ako 20 percent. Zároveň nám neustále stúpa počet okresov s nezamestnanosťou pod 5 percent, kým v apríli 2021 ich bolo 16, v súčasnosti je ich 36. Rezort práce má rozbehnutých niekoľko projektov a ja verím, že významne pomôžu pri udržaní tohto trendu aj v najbližších mesiacoch,“ zhodnotil vývoj minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Nezamestnanosť v máji bola na úrovni 6,35 %

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v máji hodnotu 6,35 percenta. V porovnaní s aprílom klesla o 0,19 percentuálneho bodu, medziročne až o 1,57 percentuálneho bodu. Podľa predpovedí Inštitútu pre sociálnu politiku by pokles mohol pokračovať aj v ďalšom mesiaci. „Rastúci indikátor ekonomického sentimentu naznačuje optimistickejšie vyhliadky zamestnávateľov. Avšak v kontexte zvýšenej neistoty v dôsledku vojny na Ukrajine a stále rastúcej inflácie v európskom priestore, je možné očakávať postupné sprísňovanie monetárnej politiky, čo môže ovplyvniť ekonomickú aktivitu a následne sa preliať aj na trh práce. Preto je potrebné byť veľmi obozretný s predpovedaním ďalšieho vývoja trhu práce,“ vysvetlil Štefan Domonkos, zastupujúci generálny riaditeľ Inštitútu sociálnej politiky.

Článok pokračuje pod reklamou

Klesá tiež počet dlhodobo nezamestnaných

V evidencii bolo v máji v porovnaní s aprílom aj menej dlhodobo nezamestnaných. Počet uchádzačov o zamestnanie evidovaných 12 a viac mesiacov na úrade práce klesol 10. mesiac za sebou – z pandemického maxima na úrovni 96 669 v júli 2021 na hodnotu 85 552 v máji tohto roka. „Ak sa bude kondícia trhu práce naďalej posilňovať, je možné očakávať pozitívny vývoj aj u skupiny znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie vrátane dlhodobo nezamestnaných. Takýto scenár sledujeme aj v posledných mesiacoch. Ruka v ruke klesá celoslovenská nezamestnanosť a aj počet znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v evidencii,“ povedal Domonkos.

Ak potrebujete v podnikaní pomôcť, kontaktujte odborníkov

5600 žiadostí na projekt Chyť sa svojej šance

„Práve na znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie je zameraný náš projekt Chyť sa svojej šance. Na ich znižujúcich sa počtoch vidíme, že projekt prispieva k ich lepšiemu uplatneniu sa na trhu práce. Jeho cieľom je motivovať zamestnávateľov, aby sa nebáli zamestnať mladých, ako aj znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, ale aj ich samých k rozbehu svojho vlastného podnikania. K 20. júnu evidujeme už viac ako 5 600 žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v rámci všetkých jeho troch opatrení, a to na 6 853 pracovných miest,“ priblížil záujem o projekt Chyť sa svoje šance generálny riaditeľ a generálny tajomník Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny začalo projekt realizovať 1. októbra 2021 a záujemcovia môžu stále predkladať svoje žiadosti o poskytnutie finančného príspevku. Projekt Chyť sa svojej šance je zameraný na znevýhodnených a na mladých uchádzačov o zamestnanie do 30 rokov.

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR / úprava redakcia