EkonomikaPrieskumy a analýzySlovenskoÚčtovníctvo xa Publikované 27. januára 2020 zobraziť celý profil

Neuhradené platby od vlastných zákazníkov, ale aj využívanie dodávateľských úverov. To sú najčastejšie dôvody zlej platobnej disciplíny medzi biznisovými zákazníkmi (B2B) podľa reprezentatívnej štúdie „European Payment Practices 2019“ skupiny EOS. Vysoké percento bolo však aj v prípade úmyselného nezaplatenia – uviedla ho každá tretia firma.

Viac ako polovica opýtaných v segmente B2B (55%) konštatovala, že neuhradené platby od vlastných zákazníkov im bránia plniť si finančné záväzky. Medzi západoeurópskymi krajinami je tento dôvod častý  najmä v krajinách ako Španielsko či Belgicko. Vo východnej Európe to bolo hlavne Rumunsko a Slovensko.

Využívanie dodávateľských úverov považuje za príčinu neuhrádzania faktúr celkovo 51% B2B zákazníkov. Pochádzajú najmä z krajín: Španielsko, Dánsko, Rumunsko, Chorvátsko.
Najčastejšie dôvody zlej platobnej disciplíny v segmente B2B (v %)

Zdroj: EOS KSI

Čo sa týka Slovenska, ako dôvod neplatenia vedú neuhradené platby od vlastných zákazníkov (65%), nasledované využívaním dodávateľských úverov (58%). 46% opýtaných firiem na Slovensku považuje za príčinu zlej platobnej disciplíny nedostatočnú personálnu kapacitu, potom je to insolventnosť (41%), ale častým je aj úmyselné nezaplatenie (36%).

„Pokiaľ ide o úmyselné neplatenie, ale aj iné dôvody, je na mieste zamyslieť sa nad využívaním externých služieb inkasných spoločností,“ uviedol Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko, venujúcej sa správe a inkasu pohľadávok.
Tie podľa neho pomôžu riešiť problémy s dlžníkmi na profesionálnej úrovni a podnikatelia sa tak môžu plne sústrediť na gro svojej podnikateľskej činnosti.


O prieskume „European Payment Practices“:

Prieskum skupiny EOS s názvom „European Payment Practices“ (Európske platobné postupy) analyzuje vzťahy medzi platobnými zvyklosťami, podmienkami a vplyvom peňažných tokov na európsku ekonomiku a spoločnosť. Nezávislý inštitút pre prieskum trhu Kantar TNS na jar 2019 opäť v mene skupiny EOS oslovil odborníkov z európskych krajín v rámci prieskumu a opýtal sa ich na miestne platobné zvyklosti.

Tento prieskum je jedinečný, nielen čo sa týka množstva – 3 400 spoločností v 17 európskych štátoch, ale aj pokiaľ ide o zameranie na firemnú klientelu. Predmetom analýzy sa stali názory odborníkov na manažment pohľadávok zo spoločností, ktoré majú ročné príjmy v priemere 28 milión eur  s počtom zamestnancov 180.

Na otázky o svojich skúsenostiach s platbami, hospodárskom vývoji krajiny a rizikách v manažmente pohľadávok odpovedalo po 200 firiem  z Nemecka, Dánska, Belgicka, Švajčiarska, Veľkej Británie, Španielska, Francúzska, Poľska, Slovenska, Českej republiky, Slovinska, Chorvátska, Maďarska, Bulharska, Ruska, Grécka a Rumunska. 

O spoločnosti EOS Group:

Spoločnosť EOS Group je jedným z popredných medzinárodných poskytovateľov finančných služieb na mieru. Jej hlavnou činnosťou je správa a manažment pohľadávok. S počtom zamestnancov viac ako 8 000 zaisťuje finančnú bezpečnosť pre svojich približne 20 000 zákazníkov v 26 krajinách po celom svete, a to prostredníctvom viac ako 60 dcérskych spoločností vrátane Slovenska.

V rámci medzinárodnej siete partnerských spoločností EOS Group ponúka svojim zákazníkom služby vo viac než 180 krajinách na všetkých kontinentoch. Jej kľúčovými sektormi sú bankovníctvo, poisťovníctvo, sieťové odvetvia, telekomunikácie, zásielkový predaj a e-commerce.

Viac informácií nájdete na: www.eos-solutions.com.