EkonomikaFinanciePoľnohospodárstvo xa Publikované 11. mája 2021 zobraziť celý profil

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR upozorňuje, že poľnohospodárom ostáva na podanie jednotnej žiadosti na rok 2021 už len niekoľko dní. Termín na podanie je 15. mája.

Keďže tento deň pripadne na deň pracovného pokoja, posledným dňom podávania žiadosti bude 17. máj 2021. Informoval o tom hovorca MPRV SR Daniel Hrežík.

Priblížil, že Slovensko v rámci prvého a druhého piliera Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) dostáva z EÚ približne 500 miliónov eur ročne. Je to mimoriadne významná suma určená poľnohospodárom, ktorí obhospodarujú takmer 2 milióny hektárov pôdy. Na to, aby sa mohli poľnohospodári uchádzať o finančné prostriedky, je potrebné každoročne podať jednotnú žiadosť.

Poznamenal, že grafické prílohy k všetkým žiadostiam je možné podávať len v elektronickej podobe. Aplikácia na geopriestorovú žiadosť o podporu GSAA pre zakresľovanie hraníc užívania je dostupná na webovom sídle

V prípade, že žiadateľ po uplynutí lehoty na predkladanie jednotnej žiadosti potrebuje v žiadosti vykonať zmeny, môže podľa Hrežíka tak urobiť najneskôr do 31. mája 2021.

Poľnohospodári môžu podľa neho takto žiadať o jednotnú platbu na plochu, redistributívnu platbu, platbu na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie, platbu pre mladých poľnohospodárov, viazané priame platby, platby pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami, agroenvironmentálno-klimatické opatrenia, ekologické poľnohospodárstvo, a platby v rámci sústavy Natura 2000.

Článok pokračuje pod reklamou

Agrorezort podľa Hrežíka zároveň pripomína, že okrem zaznačenia hraníc užívania v online prostredí GSAA je potrebné samotnú žiadosť fyzicky predložiť na príslušnom regionálnom pracovisku Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Upozornil, že aplikácia GSAA zjednodušuje podávanie žiadostí samotným poľnohospodárom

Po prihlásení sa do aplikácie sa minuloročným žiadateľom automaticky zobrazia hranice užívania podľa ním nahlásených dielov pôdnych blokov z predošlého roku až na úrovni parciel. Zaznačenie hraníc užívania v online prostredí pritom poskytuje niekoľko výhod – automatický výpočet výmer vrstiev programu rozvoja vidieka aj krížového plnenia a prvkov oblastí ekologického záujmu, potrebných na korektné vyplnenie zoznamu poľnohospodárskych pozemkov a zoznamu oblastí ekologického záujmu.

Systém podľa neho obsahuje aj funkciu, ktorá oznámi žiadateľom výsledky predbežnej krížovej kontroly a poľnohospodári budú mať možnosť odstrániť nezrovnalosti a prekryvy sami, čo prispeje k znižovaniu počtu nezrovnalostí po riadnej krížovej kontrole.

Dodal, že aplikácia GSAA tiež zobrazuje spoločné hranice užívania so susedným žiadateľom. Výhodou je, že poľnohospodár v ďalšom roku už iba potvrdí svoje pozemky, respektíve už iba upraví zmenu užívania.

Doplnil, že ďalšie podrobnosti o predkladaní žiadostí vrátane formulárov sú zverejnené na webovom sídle Pôdohospodárskej platobnej agentúry www.apa.sk.

zdroj: TASR / úprava: redakcia