EkonomikaPoľnohospodárstvoSlovensko xa Publikované 14. augusta 2018 zobraziť celý profil

Potravinoví inšpektori agrorezortu v prvom polroku 2018 vykonali 25 tisíc kontrol potravín od prvovýroby až po pulty obchodov. Nedostatky boli zistené približne v deviatich percentách prípadov. S rastúcou popularitou domácich potravín pribúdajú prípady falšovania krajiny pôvodu.

  • Potravinoví inšpektori uskutočnili za šesť mesiacov 25-tisíc kontrol potravín.
  • Nedostatky boli zistené v 2 363 prípadoch, čo predstavuje 9,4 percenta.
  • Na popularite slovenských potravín sa snažia priživiť špekulanti.

„Našou prioritou je chrániť slovenských spotrebiteľov a preto po celý rok prísne dozeráme na to, aby sa na našom trhu nachádzali iba bezpečné a kvalitné výrobky. Kontrolám podrobujeme nielen zahraničné, ale aj domáce potraviny a nevynechávame ani trhoviská,“ prízvukovala podpredsedníčka vlády a ministerka Gabriela Matečná.

Inšpektori uskutočnili kontroly vo všetkých stupňoch potravinového reťazca od primárnych producentov až po internetový predaj

„Posvietili sme si na prvovýrobcov, baliarne, distribútorov, veľkoobchodné sklady, hypermarkety, supermarkety a aj malé predajne. Kontrolám sa nevyhli ani trhoviská, čerpacie stanice a internetové obchody,“ vymenoval Jozef Bíreš, ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ŠVPS SR).
Od 1. januára do 30. júna 2018 zrealizovali inšpektori ŠVPS SR vyše 25-tisíc kontrol potravín na celom Slovensku.

Nedostatky objavili v 2 363 prípadoch, čo predstavuje 9,4 percenta pochybení. Inšpektori rozdali 842 blokových pokút v celkovej výške 29 059 eur. Cielené kontroly prebiehali v pracovnom čase a aj mimo pracovnej doby. Z celkového počtu 10 739 kontrolovaných prevádzok boli nedostatky zistené v 2 077 prevádzkach, čo predstavuje porušenosť 19 percent.

Ako problematické sa podobne ako vlani ukázalo ovocie a zelenina

Najviac pochybení si pripísali jablká, paprika, paradajky, hrozno, kapusta či kel. Vo vajíčkach a mechanicky separovanom hydinovom mäse úradovali nebezpečné baktérie Salmonella. Prehrešky objavili kontroly aj v skupine zaručených tradičných špecialít – v Spišských párkoch namerali obsah tuku pod stanovený limit.

Previerkami neprešla ani pukancová kukurica s maslovou príchuťou, ktorá chutila a zapáchala výrazne po oxidácii. Na zozname nevyhovujúcich potravín skončil aj piešťanský extra hustý sirup s príchuťou lesného ovocia, ktorý doplatil na nepriznané farbivo Brilantná modrá (E133). Kontrolóri identifikovali tiež nedostatočne zabezpečený sklad ovocia proti vnikaniu živých škodcov.

Závažné porušenia predpisov odhalili špeciálne kontroly zamerané na vysledovateľnosť čerstvého ovocia a zeleniny

Zamlčaný alebo sfalšovaný pôvod zistili v prípade mrkvy a petržlenu z Poľska a Holandskaparadajok zo Španielska, Talianska, Turecka, Maroka a Belgicka.

„Vo viacerých prípadoch bolo preukázané, že prevádzkovatelia potravinárskych podnikov uvádzali nepravdivú informáciu o krajine pôvodu zeleniny už v interných dodacích dokladoch, kde bola zmenená krajina pôvodu z Poľska na pôvod Slovenska,“ ozrejmil J. Bíreš. Tovar so sfalšovaným alebo neoznačeným pôvodom inšpektori na mieste zakázali ďalej distribuovať. Zistené nedostatky budú riešené v správnom konaní, pričom pokuta sa môže vyšplhať až do výšky 100-tisíc eur.

„Tovar so sfalšovaným pôvodom poškodzuje nielen spotrebiteľov, ale doplácajú naň aj poctiví slovenskí pestovatelia. Nedopustíme, aby na popularite slovenských výrobkov niekto parazitoval,“ zdôraznil Milan Lapšanský, generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu MPRV SR. Podľa neho agrorezort identifikoval viacerých veľkých dodávateľov, ktorí preukázateľne predávajú viac zeleniny a ovocia, než sú schopní dopestovať a tiež ponúkajú plodiny v čase, kedy na Slovensku nedozrievajú. „Takéto praktiky deformujú trh a likvidujú našich poľnohospodárov.“

V rámci cielených kontrol zameraných na vysledovateľnosť ovocia a zeleniny navštívila potravinová kobra aj trhoviská, kde  dochádza  najčastejšie k predaju tovaru bez sprievodných dokladov alebo vydávaného za „domáci“, t.j. zo záhradkárskych  prebytkov. Inšpektori tak nadviazali na kontroly trhovísk vykonaných počas pestovateľskej sezóny v minulom roku.

„Zaznamenali sme rastúci dopyt spotrebiteľov po čerstvých a lokálnych produktoch. Žiaľ, to zneužívajú niektorí špekulanti, ktorí nakúpia v reťazcoch typu Cash&Carry a potom potraviny podvodne vydávajú za doma vypestované. Proti takýmto špekulantom zakročíme tvrdšími sankciami a intenzívnejšími kontrolami pôvodu,“ varuje Milan Lapšanský.

Z celkového počtu 200 kontrol boli zistené nedostatky v 67 prípadoch, čo predstavuje 38 percent pochybení. Trhovníci pohoreli najmä na chýbajúcej evidencii dopestovaného/predaného ovocia a zeleniny pre „malé množstvá“, t.j. „predaj z dvora“, na nesplnení povinnosti registrácie a chýbajúcich nadobúdacích dokladoch na predávaný tovar.

Cielené kontroly podnikli aj vinárski inšpektori, ktorí preverovali predaj zahraničných vín v maloobchodných reťazcoch a veľkoobchodných skladoch

Kontrolám podrobili aj predaj slovenských a zahraničných sudových vín v špecializovaných maloobchodných predajniach a zariadeniach spoločného stravovania. Vinárski inšpektori hodnotili kvalitu, označovanie a aj zdravotnú neškodnosť predávaných vín. Z celkového počtu 46 testovaných vzoriek nevyhovelo 25. Najviac nedostatkov sa týkalo nečistej vône a chuti. Inšpektori vytkli vínam aj chýbajúci pôvod hrozna. Vo väčšine prípadov vína so zistenými nedostatkami boli označené krajinou pôvodu Maďarsko.

Počas úradných kontrol bolo odobratých 6 898 vzoriek potravín, z čoho boli ku dnešnému dňu ukončené testy 5 832 vzoriek. Predpisy porušilo 241 vzoriek, čo predstavuje 4,1 percenta. V kontrolách bude agrorezort pokračovať až do konca roka. Minulý rok uskutočnil približne 45-tisíc kontrol zameraných na kvalitu a bezpečnosť potravín.

Počet kontrol Počet kontrol   s nedostatkom % kontrol s nedostatkom Počet nedostatkov Počet skontrolovaných subjektov Počet kontrolo- vaných prevádzok

25 027

2 363

9,4

8 423

5 917

10 739

Počet vzoriek celkom Ukončené vzorky Nevyhovujúce vzorky Množstvo nevyhovujú- cich v kg % nevyho- vujúcich Celkové množstvo  v kg
6 898 5 832 241 154 654,29 4,1 12 889 016,55

Prílohy k článku

Vybrané údaje z kontrol

Popis nedostatkov zistených počas kontrol

Fotodokumentácia z kontrol