Automobil v podnikaníKontrolyPodnikanieSlovensko xa Publikované 29. decembra 2021 zobraziť celý profil

Automobil – bežný výrobok, ktorý má tiež spĺňať určité bezpečnostné štandardy. Zákon o ochrane spotrebiteľa definuje, čo je bezpečným výrobkom. Je to konkrétne výrobok, ktorý za bežných, alebo rozumne predvídateľných podmienok používania, inštalácie alebo údržby nepredstavuje pre spotrebiteľa nebezpečenstvo po dobu určenú výrobcom, alebo po dobu obvyklej použiteľnosti.

Zvolávacie akcie

Slovenská obchodná inšpekcia je orgán dohľadu nad trhom v automobilovom sektore, preto v zmysle zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v záujme dôslednej ochrany spotrebiteľov uverejňuje na svojom webovom sídle dôležité bezpečnostné upozornenia o nebezpečných výrobkoch – motorových vozidlách, ktoré oznamujú zástupcovia výrobcov ako „zvolávacie akcie“. 

Databáza je online

Spotrebitelia by mali preto aktívne sledovať, či sa ich auto nenachádza v uvedenej databáze. Ak áno, tak im vzniká nárok na bezplatnú opravu. Databáza je uverejnená na stránke inšpekcie.

Ak potrebujete v podnikaní pomôcť, kontaktujte odborníkovZdroj: https://www.soi.sk/sk/Nebezpecne-vyrobky/motorove-vozidla.soi