Finančná správaPodnikanieSlovenskoÚčtovníctvo xa Publikované 3. októbra 2018 zobraziť celý profil

Škodu za približne 1,5 milióna eur voči štátnemu rozpočtu identifikovali colníci z Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS).  Pri akciách na území Slovenska zaistili v uplynulých dňoch účtovné doklady a dokumenty viacerých spoločností, ktoré sú podozrivé z daňových únikov.

Kriminalisti zistili, že istá bratislavská spoločnosť si pravdepodobne neoprávnene odpočítala DPH od „rizikových“ dodávateľov

Nemá pritom žiadnych zamestnancov, prevádzkové priestory, takže ide o schránkovú firmu. Konateľ spoločnosti je osobou personálne prepojenou na ďalšie dve spoločnosti, o ktorých zániku už rozhodol súd.  KÚFS tiež zistil, že viaceré spoločnosti zo Žilinského kraja si znižovali daňovú povinnosť odpočítavaním DPH z faktúr vystavených všetkými spomínanými personálne prepojenými spoločnosťami.

Existuje tak podozrenie, že nedošlo k reálnemu dodaniu tovarov, resp. služieb a teda DPH nebola odvedená do štátneho rozpočtu. Faktúry boli vystavené na rôzne služby – ošetrenie trávnika, úprava zelene, poradenská činnosť, pričom suma bola výrazne nadhodnotená.

Predbežnú škodu v celom tomto prípade odhadli kriminalisti finančnej správy na viac ako 630 tisíc eur

Spoločnostiam zaistili účtovníctvo, pokračuje jeho analýza. Kontroly zamerané na porušovanie daňových predpisov pokračovali v Bratislave v 10 vybraných rizikových obchodných spoločnostiach. Mali spoločnú firmu, ktorá im vedie účtovníctvo. Väčšina z nich však nemá žiaden majetok, žiadnych zamestnancov, konatelia sa nezdržujú na adrese sídla.

Obchody uzatvárali prevažne s iným členskými štátmi, v tuzemsku bola ich aktivita minimálna. Obraty však mali v miliónových hodnotách, ale s nízkou daňovou povinnosťou, keďže nákup bol z iného členského štátu a tovar sa predával do ďalšieho členského štátu. Na území Slovenska však únik vyčíslili na 450 tisíc eur. Aj v tomto prípade sa momentálne analyzujú zaistené účtovné doklady.

KÚFS zaistil tiež účtovné a daňové doklady súkromnej bezpečnostnej službe v Michalovciach. Táto spoločnosť si mala krátiť daňovú povinnosť na základe došlých zdaniteľných plnení za reklamné služby. Podľa doterajších zistení tak spôsobila škodu v predbežnej výške 400 tisíc eur.
V uvedených prípadoch hrozí páchateľom trest odňatia slobody od jedného do dvanásť rokov.