EkonomikaKoronavírus COVID-19ManažmentPrieskumy a analýzySlovensko xa Publikované 24. marca 2020 zobraziť celý profil

Koronavírus má vplyv nie len na náš každodenný život, ale môže mať veľmi veľký dlhodobý vplyv na slovenské spoločnosti. Mnoho spoločností v súčasnej dobe stráca svoje príjmy, čím sú ohrozené aj pracovné miesta.

FinStat vám prináša analýzu spoločností pôsobiacich v priamo ohrozených SK NACE (Štatistická klasifikácia ekonomických činností ) na Slovensku. Pozrite sa koľko takýchto spoločností na Slovensku pôsobí, aké sú veľké z pohľadu ročných tržieb a ktoré regióny Slovenska sú najviac ohrozené.

  • Na Slovensku pôsobí 15 660 firiem priamo ohrozených koronavírusom;
  • Priamo ohrozené spoločnosti tvoria ročne 8,7 mld. € tržieb;
  • Najviac spoločností sa  venuje službám pohostinstiev (3933 firiem), všetky z nich sú momentálne zatvorené;
  • Najviac spoločností sídli v okresoch Bratislavy, ich ročné tržby spolu tvoria až 5,5 mld. €;

Pomocou online interaktívnych vizualizácií si môžete pozrieť všetky oblasti ohrozených firiem, ktoré Vás zaujímajú:

V rámci nášho zahraničného projektu HitHorizons sme pripravili aj analýzu priamo ohrozených spoločností v celej Európe. Online interaktívnu analýzu nájdete na:

>>>>Analýza trhu podľa miest na stiahnutie <<<<