Obchod a službyPodnikaniePrieskumy a analýzySlovenskoZahraničie xa Publikované 19. júla 2022 zobraziť celý profil

Podnikatelia z Ruska patrili dlhodobo k jedným z najčastejších zahraničných vlastníkov slovenských firiem. V roku 2019 ich bolo na našom trhu dokonca historicky najviac. Od daného obdobia však ich počet začal kontinuálne klesať.  

Podľa tohtoročných dát u nás Rusi vlastnia 1 110 kapitálových spoločností (akciové spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným), pričom v základnom imaní kumulatívne upísali 71 miliónov eur.

Dominuje veľkoobchod a maloobchod

Za posledné tri roky ich počet postupne klesol o viac ako desatinu, dovedna o 132 firiem. Najviac subjektov s ruským vlastníkom v pozadí bol na Slovensku zaznamenaný v roku 2019, kedy ich počet dosiahol 1 242. Odvtedy je podľa dát Dun & Bradstreet vidieť postupný pokles. V roku 2020 ich bolo 1 219 a o rok neskôr 1 141,“ hodnotí podnikateľský vývoj analytička Dun & Bradstreet Petra Štěpánová. 

Najviac ruských podnikateľov u nás podniká v oblasti Veľkoobchodu, maloobchodu, opráv a údržby (276 firiem), Administratívnych a podporných činnostiach (203) a Profesijných, vedeckých a technických činnostiach (200). Najviac ruských subjektov, viac ako polovica z celkového počtu firiem, je podľa Dun & Bradstreet evidovaných v Bratislavskom kraji (691 spoločností).

V Čechách menej o tretinu

Pri drvivej väčšine subjektov sa z oficiálnych dát nedá zistiť presný počet zamestnancov. V Českej republike počet firiem s ruským vlastníkom klesá ešte rýchlejšie ako na Slovensku. Kým medzi rokmi 2014 až 2019 patrili ruskí podnikatelia k najčastejšími zahraničnými vlastníkmi českých firiem, ich počet prudko klesá každým rokom.

Ak potrebujete v podnikaní pomôcť, kontaktujte odborníkov

Za posledných deväť rokov, odkedy Dun & Bradstreet sleduje vývoj podnikateľského sektora v ČR, sa znížil počet majiteľov s ruskou adresou takmer o tretinu. Ich celkový počet klesol o 5 283 z rekordnej úrovne 16 991 v roku 2014. V roku 2022 tak v Českej republike evidujeme 11 708 ruských firiem, čo je rovnako historicky najnižšia hodnota, ako v prípade Slovenska,“ dodala analytička Dun & Bradstreet Petra Štěpánová.

Zdroj: Dun & Bradstreet / úprava redakcia

O Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet je svetový líder v poskytovaní dát a analytických riešení, ktoré umožňujú firmám po celom svete zlepšiť ich rozhodovacie procesy a zvýšiť výkonnosť.