Finančná správaPodnikanie xa Publikované 16. novembra 2018 zobraziť celý profil

V uplynulých dňoch zaistili colníci na Pobočke colného úradu Banská Bystrica Pošta pri výkone colnej kontroly poštových zásielok doručovaných z tretích krajín niekoľko desiatok falzifikátov detských stavebníc známej značky LEGO, ktoré sú nakupované prevažne prostredníctvom rôznych čínskych e-shopov. Falzifikáty týchto stavebníc sú doručované na Slovensko priebežne počas celého roka, no najmä v čase predvianočných nákupov ich počet stúpa. Od začiatku tohto roka bolo na Pobočke colného úradu doposiaľ zaistených 230 ks stavebníc.

Vo väčšine prípadov ide o porušenie práva duševného vlastníctva a stavebnice sa zaisťujú hlavne z dôvodu, že obsahujú súčasti, ktoré sú chránené ochrannou známkou (napr. minifigúrky)

Výrobca takýmto porušovaním práv duševného vlastníctva zneužíva postavenie i dobré meno falšovanej značky a za často lákavú cenu ponúka napodobneninu etablovaného výrobku. V mnohých prípadoch je v zásielke úplne iný tovar, ako si príjemca zásielky objednal. Aj fotografie na stránke predajcu môžu vyvolávať dojem, že ide o originálny výrobok, hoci v skutočnosti predáva napodobneniny.

Takéto falzifikáty majú oproti originálu nízku kvalitu spracovania a svojím vyhotovením či zložením môžu predstavovať riziko pre samotného kupujúceho, respektíve pre obdarovanú osobu. Finančné prostriedky získané ich  predajom môžu byť navyše aj zdrojom financií pre ďalšiu nelegálnu činnosť.
Otázne je tiež či predajca bude ochotný vrátiť kupujúcemu peniaze za zaistenú zásielku, ktorá sa po vykonaní všetkých potrebných úkonov následne zničí pod colným dohľadom.

Od začiatku tohto roka bolo na Pobočke colného úradu Banská Bystrica Pošta doposiaľ zaistených vyše 680 zásielok s falzifikátmi rôzneho druhu tovaru rôznych známych značiek.

Pred kúpou takýchto cenovo lákavých výrobkov zo zahraničia cez internet je preto potrebné si naozaj zvážiť všetky riziká.

zdroj / foto: FS SR