EkonomikaFinančná správaPodnikanieÚčtovníctvo xa Publikované 12. júla 2019 zobraziť celý profil

Efektivita daňových kontrol finančnej správy sa každoročne zvyšuje. Aktuálne dosahuje 75%. Významným spôsobom klesá aj objem zadržiavaných nadmerných odpočtov a skracuje sa čas ich kontrol. Práca finančnej správy sa z roka na rok neustále viac zefektívňuje.

Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Takýto efektívny výber zabezpečuje finančná správa, okrem rôznych prijímaných opatrení v boji proti podvodom, aj efektívnymi daňovými kontrolami.
Efektivita kontrol dosiahla minulý rok rekordných cca 70% – t.j. v roku 2018 zo 7 916 vykonaných kontrol skončilo 5 469 kontrol s nálezom. V tomto roku si finančná správa vedie ešte lepšie – v roku 2019 efektivita kontrol dosahuje zatiaľ 75%.

Finančná správa za prvých 5 mesiacov roka 2019 vykonala takmer 4 000 kontrol, 4 000 miestnych zisťovaní a takmer 12 000 ústnych pojednávaní

Výsledkom sú nálezy v objeme takmer 300 mil. eur. Zatiaľ najvyšší nález v tomto roku predstavuje sumu viac ako 40 mil. eur. Kontrolovaný daňový subjekt v zmysle zákona o dani z príjmov v tomto prípade nezahrnul do základu dane podiel na zisku komplementára, ktorý bol predmetom dane.

Ďalší významný nález bol vo výške takmer 9 mil. eur. Išlo o kontrolu u daňového subjektu, ktorý nepreukázal dodanie technologických zariadení na spracovanie mäsa pri obchodovaní v rámci podvodného karuselu. Kontrolóri finančnej správy majú rozpracovaných ďalších 6 367 kontrol.

Pozitívny vývoj zaznamenala finančná správa aj pri kontrolách súvisiacich s nadmernými odpočtami

K júnu 2019 klesla celková rozpracovanosť kontrol nadmerných odpočtov (NO) DPH o 8% oproti stavu ku koncu roka 2018. O 22% zase klesol oproti minulému roku počet kontrol nadmerných odpočtov trvajúcich viac ako 6 mesiacov. Od roku 2013 navyše významným spôsobom klesol samotný objem zadržiavaných nadmerných odpočtov z dôvodu daňových kontrol. Kým v rokoch 2013 až 2014 bol objem zadržiavaných NO z dôvodu daňových kontrol okolo 300 mil. eur, v súčasnosti je to už len 70 mil. eur.

Aj tieto štatistiky dokazujú, že práca finančnej správy sa z roka na rok neustále viac zefektívňuje.