Finančná správaPodnikanieÚčtovníctvo xa Publikované 8. decembra 2019 zobraziť celý profil

Využívanie elektronických služieb finančnej správy bude opäť jednoduchšie. Finančná správa po minuloročnom redizajne portálu finančnej správy nasadila nový dizajn aj portálu pre colnú oblasť. Prostredníctvom neho subjekty zapojené v medzinárodnom obchode a preprave podávajú a vybavujú colné vyhlásenia ako súčasť splnenia colných formalít pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru. Ide o tzv. centrálny elektronický priečinok (CEP).

Finančná správa pripravila vizuálne aj technické zmeny pre centrálny elektronický priečinok, ktorý je portálom pre colnú oblasť

Finančná správa týmito zmenami nasadila ďalšie zjednodušenie elektronickej komunikácie, tento raz pre subjekty v colnej oblasti. Nasadený redizajn portálu CEP umožňuje ešte efektívnejšie zníženie administratívnej záťaže pre medzinárodný obchod a súvisiace procesy.

Finančná správa nasadila zmeny s cieľom skvalitniť a sprehľadniť služby pre subjekty v colnej oblasti

Dizajn portálu CEP je v súlade s dizajnom definovaným pre iné webové riešenia finančnej správy, najmä s portálom finančnej správy. Zjednotilo sa rozmiestnenie informácií a ovládacích prvkov s použitím na portáli finančnej správy, skvalitnilo sa tiež vyhľadávanie informácií na portáli CEP. Vďaka redizajnu sa skvalitnia služby nielen voči verejnosti, ale aj interné procesy vo finančnej správe. Administrátori informačného obsahu budú totiž využívať spoločný WCM (Web Content Management) nástroj pri správe obsahu portálu finančnej správy aj centrálneho elektronického priečinka.

Informačné materiály pre prácu s centrálnym elektronickým priečinkom sú dostupné na portáli finančnej správy.

zdroj: FS SR