EkonomikaFinančná správaSlovensko xa Publikované 25. mája 2018 zobraziť celý profil

Colný úrad Nitra informuje deklarantskú verejnosť, že z dôvodu uzatvorenia sklopného mosta v Komárne od 01. júna 2018 do 31. júla 2018, bude dočasne zmenené miesto na predkladanie tovaru k colnému konaniu, a to pre nákladné motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t.

Z dôvodu opravy vozovky na sklopnom moste v Komárne bude v dňoch od 01. júna 2018 do 31. júla 2018 obmedzený prístup k súčasným priestorom na predkladanie tovaru k colnému konaniu v colnom priestore PCÚ Komárno na adrese: Most Komárno, 945 01 Komárno, kde v tomto období bude môcť byť predkladaný (obchádzkou cez Alžbetin Ostrov, ul. Platanová Alej) len tovar prepravovaný nákladnými motorovými vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t.

V prípade nákladných motorových vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t bude počas trvania uzávierky mosta umožnené predkladanie tovaru k colnému konaniu v colnom priestore na adrese: Centrálny sklad Komárno, Veľký rad 945 01 Komárno (súradnice GPS: 47.767588 / 18.135884).
Počas trvania uzávierky sklopného mosta je tovar pri dovoze z tretích krajín (§19 ods. 4 Colného zákona) možné okrem colného priestoru predložiť k colnému konaniu aj na mieste určenom colníkmi PCÚ Komárno v prevádzkových priestoroch hospodárskych subjektov/dovozcov a to po dohode s vlastníkom týchto stavieb a pozemkov alebo ich oprávneným užívateľom.

V takomto prípade je potrebné v dostatočnom časovom predstihu kontaktovať PCÚ Komárno na č. tel: +421 357908600, +421 908944638, č. +421 357908601, +421 905391386 alebo na emailovej adrese: andrej.hajabacs@financnasprava.sk a renata.zvodova@financnasprava.sk.

V prípade realizácie vývozu tovaru mimo územie EÚ je možné predložiť tovar k colnému konaniu (§19 ods. 1 a 2 Colného zákona) v prevádzkových priestoroch hospodárskych subjektov/vývozcov alebo na akomkoľvek inom mieste, ktoré je možné presne zadefinovať vo vývoznom colnom vyhlásení – odsek 30 colného vyhlásenia „Umiestnenie tovaru“. Presný postup je uverejnený na portáli finančnej správy v článku „Predloženie tovaru colným orgánom v prípade prepustenia tovaru do colného režimu vývoz alebo pasívny zušľachťovací styk„.

Colný úrad Nitra podnikol všetky kroky na to, aby opravy, ktoré realizuje tretia strana, obmedzovali deklarantskú verejnosť v čo najmenšej miere.

zdroj: FS SR