PodnikanieÚčtovníctvo xa Publikované 18. januára 2018 zobraziť celý profil

Papierové tlačivá k daňovým priznaniam k dani z príjmov sú už k dispozícii. Ich elektronické verzie budú na portáli finančnej správy sprístupnené už v nasledujúcich dňoch.

Začalo sa hektické obdobie podávania daňových priznaní

Podnikatelia, ktorý využívajú vozidlo na podnikanie, musia napríklad podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (DP k DzMV). Daňovníci ho musia podať do 31. januára 2018. Tlačivo pre tento typ daňového priznania je dostupné na portáli finančnej správy v časti „Katalóg elektronických formulárov„. V porovnaní s minulým rokom sa nemenilo.

Ďalší januárový termín, konkrétne 25. január 2018, je posledný deň na podanie kontrolného výkazu DPH, súhrnného výkazu DPH a tiež daňového priznania k DPH za uplynulé zdaňovacie obdobie (posledný štvrťrok 2017 alebo december 2017) pre podnikateľov, ktorí sú zároveň platiteľmi DPH. Za tieto zdaňovacie obdobia sa tlačivá nemenia a ostávajú v platnosti tie, ktoré podnikatelia používali počas roka 2017.

Dostupné sú na portáli finančnej správy v časti „Katalóg elektronických formulárov„. Pre zdaňovacie obdobia od januára 2018 budú však účinné už nové tlačivá daňového priznania k DPH. Tieto tlačivá budú k dispozícii od začiatku februára 2018 a prvýkrát ich bude potrebné podať do 26. februára 2018.

Medzi najdôležitejšie daňové termíny roka však nepochybne patrí koniec marca (resp. v roku 2018 3. apríl), keď je posledný deň na podanie daňového priznania na daň z príjmu za predchádzajúci rok. Napriek tomu finančná správa upozorňuje, aby si daňovníci neodkladali túto povinnosť až na posledný možný termín po veľkonočných sviatkoch, ale aby daňové priznanie podali skôr. Vo všeobecnosti totiž štatistiky dokazujú, že daňovníci podávajú DP v posledné dni lehoty.
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A sa nemenilo a je dostupné na portáli finančnej správy v časti „Katalóg elektronických formulárov„.

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B (DPFO B) a daňové priznanie k dani z príjmov pre právnické osoby (DPPO) sa oproti minulému roku zmenili

Na nové vzory týchto tlačív mala vplyv novela zákona o dani z príjmov, ktorú  schválili poslanci Národnej rady Slovenskej republiky až v decembri. Preto nebolo možné, aby boli tieto tlačivá k dispozícii v elektronickej a tlačenej podobe ihneď v prvých dňoch nového roka. Finančná správa ich zverejňuje postupne.
Sú však už k dispozícii  ich tlačené papierové verzie, ktoré sa distribuujú na jednotlivé pobočky a kontaktné miesta daňových úradov. Elektronické verzie budú k dispozícii v nasledujúcich dňoch. Momentálne totiž finančná správa zabezpečuje ich naprogramovanie pre potreby elektronického podávania, resp. dostupnosti v elektronickej štrukturovanej podobe.

Na portáli finančnej správy sú však zverejnené tieto nové vzory vo formáte pdf

Preto platí, že ak niektorý elektronicky komunikujúci daňový subjekty podá DP k DPPO, resp. k DPFO B už na nových vzoroch ako prílohu všeobecného podania prostredníctvom PFS, takéto podanie finančná správa akceptuje, pretože ešte nie sú zverejnené DP ako štruktúrované dokumenty na portáli FS.
Do zverejnenia nových vzorov týchto štruktúrovaných dokumentov na portáli finančnej správy bude preto finančná správa akceptovať podané dokumenty (DPPO, DPFO B)  ako prílohu všeobecného podania prostredníctvom portálu. Aj takýmto spôsobom chce vyjsť v ústrety tým daňovým subjektom, ktorí chcú alebo musia podať DP ešte predtým, ako budú spracované štrukturované elektronické verzie.

Ostatné daňové subjekty, teda tie, ktoré s finančnou správou nekomunikujú elektronicky, mohli doteraz využiť tlačené vzory DP, ktoré sú dostupné na portáli FS a zaslať takého DP poštou alebo priniesť osobne na DÚ tak, ako obvykle. Od dnešného dňa majú k dispozícii tlačené verzie aj priamo na pobočkách a kontaktných miestach daňových úradov, na ktoré ich finančná správa postupne distribuuje.

zdroj: Finančná správa / ilustračná foto: Miroslav Gandžala