ManažmentMzdyPodnikanieÚčtovníctvo xa Publikované 26. septembra 2019 zobraziť celý profil

Firmy a zamestnanci si môžu zjednodušiť svoju mzdovú agendu. Novela zákona o dani z príjmov umožňuje zasielať niektoré druhy potvrdení už aj elektronicky – emailom. Nová možnosť bude k dispozícii od januára 2020. V aktuálnej novele zákona o dani z príjmov nás čaká hneď niekoľko zmien smerom k elektronizácii mzdovej agendy.

Roman Ponc – daňový poradca LeitnerLeitner: „Novela zavádza pre zamestnávateľa možnosť vystaviť a doručiť zamestnancovi vymedzené druhy dokladov elektronickou formou, samozrejme pri zabezpečení ochrany osobných údajov a so súhlasom druhej strany.“

Zmeny sa týkajú zasielania potvrdenia o zdaniteľných príjmoch, ktoré zamestnanec potrebuje napríklad k podaniu daňového priznania alebo ročného zúčtovania preddavkov na daň, z ktorého zamestnancovi môže vzniknúť preplatok alebo nedoplatok na dani. Elektronicky bude možné poslať aj potvrdenie o zaplatení dane, ktoré slúži napr. ako doklad pri zasielaní 2% z daní pre neziskové organizácie.

Elektronicky môže komunikovať aj zamestnanec a požiadať touto formou zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň.

Roman Ponc – daňový poradca LeitnerLeitner: „Dôležité je dbať aj na to, aby elektronický doklad obsahoval predtlačený odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby zamestnávateľa a nie je možné ho dodatočne meniť ani upravovať. Vyžadovať sa bude aj potvrdenie doručenia elektronickej správy.“

Novela zákona o dani z príjmu odstraňuje aj byrokraciu týkajúcu sa povinností zamestnanca

Ruší sa povinnosť zamestnanca každoročne do konca januára podpisovať vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu. Nebudú sa tak podpisovať informácie, ktoré sa počas roka nemenia.

Zamestnanec bude mať po novom povinnosť podávať toto vyhlásenie vždy vtedy, ak sa u neho zmenia podmienky na ich uplatňovanie, najneskôr posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena nastala a zároveň bude môcť nahlasovať tieto zmeny aj elektronickou formou.

Od januára 2020 už nebude výnimočné využívanie elektronických dokladov v oblasti mzdovej agendy a ich zasielanie e-mailom. Postačuje len, ak sa obaja, zamestnávateľ a zamestnanec, na elektronickej komunikácii dohodnú.


LeitnerLeitner je poradenská spoločnosť s 25 ročnou históriou v SR. Spoločne s 50-členným tímom radia Anna Fábryová, Roman Ponc a Peter Szabó malým a stredným firmám, rodinným podnikom, národným a medzinárodným koncernom, jednotlivcom ale aj začínajúcim podnikateľom. Naši odborníci prinášajú riešenia z oblastí daňového poradenstva, auditu, finančných, účtovných a mzdových služieb.

Mnohí naši daňoví poradcovia a audítori prednášajú na univerzitách, publikujú a podieľajú sa na príprave nových zákonov. Skupina LeitnerLeitner je jednou z vedúcich spoločností v oblasti daňového poradenstva a audítorských služieb v regióne CEE/SEE. V rámci LeitnerLeitner máme za sebou podporu 770 zamestnancov skupiny ako aj naších kooperačných partnerov z celého sveta.

Kontakt: www.leitnerleitner.sk