eKasaFinančná správaPodnikanieÚčtovníctvo xa Publikované 14. februára 2019 zobraziť celý profil

Podnikatelia, ktorí používajú elektronické registračné pokladnice (ERP) sa musia povinne online napojiť na systém finančnej správy – eKasa. Od 1.apríla 2019 sa do systému eKasa zapoja všetky nové prevádzky s novými pokladnicami. Od 1. júla sa musia online pripojiť zvyšní podnikatelia so svojimi registračnými pokladnicami.

eKasa v praxi

Mária Sameková – Slovenská komora daňových poradcov: „Cieľom online napojenia registračných pokladníc na portál finančnej správy je zabrániť podvodom pri evidovaní tržieb. Kontrola finančnej správy zistila, že sa v praxi používajú  neautorizované pokladnice, upravujú sa pokladničné výkazy a pokladničné doklady alebo sa poškodzujú dátové úložiská.“

Pri kontrolách sa najčastejšie objavili pokladnice s modifikovateľným fiškálnym modulom a pri niektorých podvodoch asistovali „servisné organizácie“. Po zavedení systému eKasa sa budú pokladničné doklady evidovať priamo na portáli finančnej správy.

Mária Sameková – Slovenská komora daňových poradcov: „Starosť s výmenou pokladne nebudú mať majitelia virtuálnej registračnej pokladnice (VRP). Ich nečaká žiadna zmena ani prechod na iný systém, keďže už sú online napojení na systém finančnej správy. V súčasnosti sa používa asi 40 000 VRP.“

Podľa údajov finančnej správy je v súčasnosti v prevádzke vyše 230 000 elektronických registračných pokladníc

Asi 90 000 kusov budú podnikatelia prispôsobovať cez aktualizáciu softvéru.

Prínos pri zavádzaní online pripojenia pokladníc vidíme najmä v efektívnejšom výbere daní a poklese manipulácie s pokladnicami. Podľa odhadov bude ročný výber daní vyšší  približne o 117-122 miliónov eur. Úspora bude aj na strane podnikateľov. Ušetria financie na prevádzke a servise pokladníc, nemusia robiť denné uzávierky ani viesť knihu registračnej pokladnice.

Negatívom prechodu na systém eKasazvýšené náklady pre podnikateľov spojené s  úpravou starých pokladníc, kúpa nových pokladníc alebo hľadanie alternatívneho riešenia. Rizikom online prepojenia pokladníc je nedostatočné pokrytie niektorých oblastí internetovým signálom.

Tomáš Masár, riaditeľ stratégie O2„V súčasnosti je našou sieťou pokrytá väčšina územia SR, v našom prípade je to 99,3%. Vieme teda okrem zariadenia e-Kasy zabezpečiť aj internetovú komunikáciu s portálom finančnej správy. Dáta potrebné na komunikáciu s finančnou správou budeme poskytovať bezplatne, v rámci rozvoja digitalizácie.“

zdroj: SKDP.sk