eKasaFinančná správaÚčtovníctvo xa Publikované 1. apríla 2021 zobraziť celý profil

Po dvoch rokoch od štartu projektu eKasa si musia podnikatelia vymeniť autentifikačné údaje (AU) nahraté v online registračných pokladniciach (ORP).

Finančná správa preto dnes (1. apríla 2021) zasiela softwarningové upozornenia, v ktorých takmer 76 tisíc používateľom eKasy opäť pripomenie túto povinnosť. Výmenu môžu podnikatelia urobiť ešte pred uplynutím platnosti týchto údajov. Používateľov VRP sa táto povinnosť netýka. 

Podnikatelia, ktorí používajú na evidenciu tržieb eKasu, si musia splniť svoju povinnosť po dvoch rokoch od spustenia projektu

Postupne totiž dochádza k ukončeniu platnosti autentifikačných údajov (AU) nahratých v ORP. Výmena údajov je nevyhnutná z dôvodu ochrany údajov zasielaných do systému eKasa v zmysle všeobecných platných bezpečnostných štandardov. Ide o bezplatný úkon. 

Platnosť údajov potrebných na evidenciu tržieb je dva roky od ich vystavenia

Podnikateľa na výmenu údajov automaticky upozorní online registračná pokladnica 30 dní pred ukončením ich platnosti. Následne musí o nové AU požiadať na portáli finančnej správy v eKasa zóne. Jednoduchú výmenu môže urobiť aj skôr ako 30 dní pred uplynutím ich platnosti.

Podľa pokynov výrobcu si potom nahrá nové údaje do ORP. Aktuálne autentifikačné údaje môže podnikateľ ponechať v platnosti, pretože sa automaticky zneplatnia po uplynutí dvojročnej lehoty. 

Postupne musia o nové AU požiadať všetci podnikatelia, ktorí evidujú tržbu v ORP

Najskôr však tí, ktorí začali eKasu používať od 1. apríla 2019. Išlo o všetky nové subjekty, ktorým k danému dátumu po prvý raz vznikla povinnosť evidovať tržbu. Ostatné subjekty sa postupne pripájali do 30. júna 2019. Od 1. júla 2019 museli byť do systému eKasa napojení všetci podnikatelia.

V čase od 1. júla 2019 do 31. decembra 2019 ešte platilo prechodné obdobie na nepokutovanie podnikateľov finančnou správou za nepoužívanie eKasy.

zdroj: FS SR