Duševné vlastníctvoEkonomikaKoronavírus COVID-19Právo a legislatíva xa Publikované 27. novembra 2020 zobraziť celý profil

Duševné vlastníctvo je jednou z mála oblastí, ktoré nezasiahla kríza v roku 2020. Uviedol to predseda Úradu priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR Matúš Medvec v súvislosti s novým akčným plánom Európskej komisie (EK) pre duševné vlastníctvo, ktorý má prispieť k posilneniu a obnove hospodárstva EÚ.

Práve naopak, nové vynálezy a kreatívne riešenia výrazne pomáhajú hospodárskemu oživeniu. Nový akčný plán navrhuje iniciatívy na riešenie aktuálnych výziev, ktorým čelí ochrana duševného vlastníctva v EÚ, ako je napríklad nízke využívanie duševného vlastníctva malými a strednými podnikmi (MSP) alebo vysoký výskyt falšovaných výrobkov,“ priblížil predseda ÚPV SR.

Značky, patenty, dizajny

Nehmotný majetok, ako sú značky, dizajny, patenty a dáta, sa v dnešnej vedomostnej ekonomike podľa Eriky Presperínovej z ÚPV stáva čoraz dôležitejším. Odvetvia intenzívne využívajúce duševné vlastníctvo vytvárajú 45 % celkového hrubého domáceho produktu (HDP) a 93 % celkového vývozu EÚ. Navyše na celom svete sa zvyšuje počet registrácií duševného vlastníctva, keďže nehmotný majetok zohráva čoraz významnejšiu úlohu v celosvetových pretekoch o vedúce postavenie v oblasti technológií.

Presperínová upozornila, že cieľom akčného plánu je umožniť európskemu kreatívnemu a inovatívnemu priemyslu udržať si popredné postavenie v celosvetovom meradle a urýchliť zelenú a digitálnu transformáciu Európy.

V akčnom pláne sa podľa nej stanovujú najmä kľúčové kroky týkajúce sa zlepšenia ochrany duševného vlastníctva, podpory malých a stredných podnikov pri využívaní duševného vlastníctva, uľahčenia zdieľania duševného vlastníctva na využívanie v priemysle, boja proti falšovaniu, zlepšenia presadzovania práv duševného vlastníctva, ako aj podpory rovnakých podmienok na celosvetovej úrovni.

Pandémia ochorenia COVID-19 jasne preukázala, že duševné vlastníctvo uľahčuje výskum vedúci k dostupnosti novej liečby a vakcín na použitie v boji proti pandémii. ÚPV SR víta záväzok zaviesť jednotný mechanizmus poskytovania dodatkových ochranných osvedčení pre liečivá, ktorý prinesie väčšiu istotu, predvídateľnosť a nižšie náklady pre všetkých, ktorí sa podieľajú na objavovaní, vývoji a používaní liekov a vakcín v Európe,“ dodal Medvec.

zdroj: TASR / úprava: redakcia