EkonomikaSlovenskoTrendy a inovácie xa Publikované 28. decembra 2019 zobraziť celý profil

MHSR ukončilo on-line registrácie pre žiadosti na dotácie na  obstaranie vozidiel s ekologickým pohonom, vrátane elektromobilov a plug-in hybridov.  O registráciu bol obrovský záujem.

Peter Szabó – LeitnerLeitner: „Dotácia má charakter priamej peňažnej pomoci vo forme minimálnej štátnej pomoci, tzn. že celková výška pomoci, ktorú štát poskytne jedinému príjemcovi, nepresiahne 200 000 EUR v priebehu troch rokov.“

Hodnota dotácie pre elektromobily predstavuje 8 000 EUR na jedno vozidlo, pre plug-in hybridy 5 000 EUR, pričom maximálna kúpna cena vozidla je obmedzená na 50 000 EUR.

Ako na to? Postup pri čerpaní dotácie pre elektromobil:

  • Záujemca o dotáciu sa zaregistruje ako žiadateľ, zarezervuje sa mu výška požadovanej dotácie.
  • Žiadateľ si podá žiadosť o poskytnutie dotácie.
  • Po splnení všetkých podmienok a schválení žiadosti bude žiadateľovi zaslaný návrh zmluvy o poskytnutí dotácie.
  • Po podpise zmluvy bude mať žiadateľ 12 mesiacov na to, aby si zakúpil a zaevidoval vozidlo, a predložil o tom relevantné dokumenty.
  • V prípade, že žiadateľ v stanovenej lehote nepredloží všetky potrebné dokumenty o kúpe a evidencii vozidla, stráca nárok na alokované prostriedky.
  • Po úplnom predložení dokumentov o kúpe a evidencii vozidla v stanovenej lehote bude dotácia vyplatená formou refundácie v jednej splátke.

V neposlednom rade okrem Výzvy MH SR sú elektromobily zvýhodnené aj v oblastí daní. Okrem nulovej sadzby dane z motorových vozidiel bude 2020 aj zvýhodnená forma odpisovania elektromobilov do daňových výdavkov a to už v priebehu 2 rokov.