EkonomikaSociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 15. januára 2018 zobraziť celý profil

V poslednom období sa dôchodcovia obracajú na Sociálnu poisťovňu s otázkami o zmene podmienok práce na dohodu o pracovnej činnosti alebo dohodu o vykonaní práce. Mylne sa domnievajú, že ak budú pracovať na dohodu s príjmom do 200 eur mesačne, od začiatku roka 2018 z takejto dohody nemusia odvádzať poistné na dôchodkové poistenie.

Sociálna poisťovňa preto upozorňuje dôchodcov – dohodárov, že nové podmienky platia od 1. júla 2018. Až od tohto termínu si budú môcť vybrať jednu dohodu o pracovnej činnosti alebo dohodu o vykonaní práce bez platenia odvodov, ak zárobok z nej nepresiahne 200 eur mesačne. Týka sa to poberateľov starobného dôchodku, invalidného dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku alebo výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku a dokonca aj poberateľov predčasného starobného dôchodku.

Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú síce Národná rada SR ako celok schválila s účinnosťou od 1. januára 2018, ale ustanovenie o práci dôchodcov a ich odvodovej úľave s príjmom do 200 eur mesačne je v nej stanovený s účinnosťou až od 1. júla 2018.

zdroj: sociálna poisťovňa