E-shopyEkonomika xa Publikované 21. mája 2021 zobraziť celý profil

Nastaviť jasné pravidlá fungovania v digitálnom priestore je nevyhnutné. Zhodli sa na tom zástupcovia spotrebiteľov, internetových platforiem a podnikateľov na online podujatí, ktoré zorganizovalo Ministerstvo hospodárstva SR.

Štátny tajomník ministerstva hospodárstva Ján Oravec zdôraznil, že „všetci kľúčoví hráči sa zhodujú na potrebe pravidiel pre fungovanie digitálneho priestoru, pričom jednou z najdôležitejších otázok je ochrana spotrebiteľa pred nelegálnym obsahom na internete.“

Zároveň je podľa neho potrebné nastaviť pravidlá tak, aby sme na jednej strane zregulovali veľkých hráčov, ale zároveň neznemožnili prístup malým. „Diabol sa skrýva v detailoch, musíme k tejto problematike pristupovať dôsledne,“ podčiarkol v diskusii. Štátny tajomník rezortu hospodárstva zároveň upozornil, že „pandémia akcelerovala využívanie digitálnej dimenzie a aj do budúcna bude oveľa dôležitejšia ako to bolo v období pred pandémiou.“  

Článok pokračuje pod reklamou

Európska únia chce nastaviť pravidlá fungovania v tejto oblasti dvomi nariadeniami – Nariadením o digitálnych službách a Nariadením o digitálnych trhoch

Gestorom témy na Slovensku je rezort hospodárstva, spolugestorom Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Obe nariadenia boli v medzirezortnom pripomienkovom konaní, predložené pripomienky sa teraz vyhodnocujú. Na budúci týždeň o tejto téme budú diskutovať ministri členských krajín na rade ministrov pre konkurencieschopnosť. J. Oravec dodal, že vníma niektoré ambície, aby tieto pravidlá boli uvedené do praxe v roku 2023. 

Návrhy nariadení považuje J. Oravec  za kľúčové. „Na jednej strane prinášajú nádej na usporiadanie vzťahov, ale na druhej strane je tu ešte veľa otáznikov a pochybností,“ dodal. Zároveň uviedol, že aj pre potrebu získania pohľadu ďalších subjektov na reguláciu digitálneho priestoru sa dnes uskutočnilo stretnutie, na ktorom sa okrem iných zúčastnili a vystúpili Petra Čakovská (Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad), Eliška Pírková (Access Now, medzinárodná nezisková organizácia), riaditeľ kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu Ľuboš Kukliš, Kateřina Štechová (Amazon, s.a.r.l), Júlia Švarcová ( Czech Republic, s.r.o.), Martina Le Gall Maláková (Republiková únia zamestnávateľov), Vladimír Sirotka (Slovenská asociácia malých a stredných podnikov) a Martin Jančo, (Asociácia priemyselných zväzov).

MH SR má záujem pokračovať v začatom dialógu so všetkými dotknutými subjektmi. 

zdroj: TASR / úprava: redakcia