Daňové poradenstvoPodnikanieÚčtovníctvo xa Publikované 20. júla 2018 zobraziť celý profil

Daňové poradenstvo môžu legálne poskytovať iba daňoví poradcovia a nemôžu ho poskytovať ekonómovia ani účtovníci.

Daňové poradenstvo je regulovaná profesia a nie voľná živnosť

Ponúkať ho môžu iba odborníci s príslušným vzdelaním, praxou, ktorí sú krytí poistením. Z dôvodu častej zámeny daňového poradenstva za účtovnícke služby,  sme upozornili Ministerstvo vnútra SR na rozdiely. Špecifikácia a presnejšie vylúčenie daňového poradenstva zo živností sa čoskoro objaví v zozname živností.

Zuzana Moravčíková Kolenová – Slovenská komora daňových poradcovČasto krát sa profesia daňového poradcu zamieňa s inými profesiami. Preto sme Ministerstvo vnútra požiadali, abyv zozname živnostenských činností výslovne vylúčili daňové poradenstvo z opisu voľných živností „Vedenie účtovníctva“ a „Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov.“

Vyplnenie daňového priznania si môžu podnikatelia urobiť aj naďalej sami alebo poveriť účtovníka. Účtovníci a daňoví poradcovia sa dopĺňajú v službách pre podnikateľov. Nesmie sa zameniť ich zodpovednosť za daňové rady.

Daňoví poradcovia poskytujú klientom stanoviská k uplatneniu daňových zákonov v praxi, zodpovedajú za správne vyčíslenie základu dane, poskytujú poradenstvo pri predajoch, či zlúčeniach spoločností alebo pri inom plánovaní daní.

V prípade, ak niekto poskytuje daňové poradenstvo a nie je daňovým poradcom, postupuje protiprávne a môžu mu z toho vyplývať dôsledky. Ak napríklad klientovi v daňových veciach radí účtovník alebo ekonóm, škoda, ktorá mu môže vzniknúť, napr. nesprávnym určením daňovej povinnosti, nemusí byť krytá poistením. Náhrada škody sa stáva potom ťažšie dostupnou.

obrázok č.1
 

zdroj: SKDP.sk