JUDr. Soňa Surmová, LL.M.

Advokátka, nadšenkyňa pre oblasť práva duševného vlastníctva, autorka a zakladateľka blogu ochransiznacku.sk. Väčšinu času venuje problematike autorského práva, práva ochranných známok, doménových mien, ochrane dizajnov, loga ako aj problematike ochrany osobných údajov. Obľubuje umenie, kreativitu a život v zmysle hesla – Now or never! Teraz alebo nikdy! Uvedené heslo je možné aplikovať aj na ochranu predmetov duševného vlastníctva – ochráňte si ich teraz, lebo potom, keď už dôjde k ich porušeniu napr. vaším konkurentom, je väčšinou príliš neskoro. Pravidelne publikuje aj v anglickom jazyku na twitteri ako @ip_sonita. Follow @ip_sonita