Simona Lhotová

je výkonnou riaditeľkou 3MON, s.r.o. Ochrane pred požiarmi a BOZP sa venuje viac ako 6 rokov. Za jeden zo svojich najväčších pracovných úspechov považuje zavedenie koordinačného systému pre hasičov na Slovensku, ktorý pomáha urýchľovať ich zásahy a zachraňovať ľudské životy. Kontakt: www.bozp-skolenia.sk

25. júna 2017

Odborník radí: Vyhradené technické zariadenia – VTZ. Overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení

Vyhradené technické zariadenia sú téma, ktorá sa týka nielen zamestnávateľov a pracovného prostredia, ale taktiež aj bežných fyzických osôb a domácností. Postupne si prejdeme 4 hlavné skupiny VTZ – tlakové, zdvíhacie, elektrické a plynové. V závere článku Vám priblížime tiež problematiku a povinnosti pre plynové a tlakové zariadenia v domácnostiach a bytových domoch. Požiadavky na bezpečnosť technických zariadení určuje zákon č. 124/2006 …

Odborník radí: Vyhradené technické zariadenia – VTZ. Overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení Čítajte viac »

5. júna 2017

Odborník radí: Najčastejšie otázky pri BOZP

Čo musím splniť v oblasti BOZP a OPP pri založení s.r.o.? Novozaložená spoločnosť, aj v prípade že má iba jedného zamestnanca, má povinnosť zabezpečiť si zmluvný vzťah s bezpečnostným technikom na zaistenie bezpečnostnotechnickej služby (BTS). Prostredníctvom technika požiarnej ochrany má zase povinnosť zabezpečiť si požiadavky na požiarnu ochranu. Čo sa týka dokumentácie – v prípade, že spoločnosť nemá žiadnych zamestnancov …

Odborník radí: Najčastejšie otázky pri BOZP Čítajte viac »