Simona Lhotová

je výkonnou riaditeľkou 3MON, s.r.o. Ochrane pred požiarmi a BOZP sa venuje viac ako 6 rokov. Za jeden zo svojich najväčších pracovných úspechov považuje zavedenie koordinačného systému pre hasičov na Slovensku, ktorý pomáha urýchľovať ich zásahy a zachraňovať ľudské životy. Kontakt: www.bozp-skolenia.sk