Mgr. Ing. Peter Kováč

je advokát v advokátskej kancelárii BE LEGAL, s.r.o. založenej v roku 2018. Kancelária sa zameriava na cenné papiere, právo kapitálového trhu a súvisiace oblasti. Páči sa mi ústavná zásada "Čo nie je zakázané je dovolené" doplnená o heslo "Čo je zakázané je sporné." Advokátske skúšky som vykonal v roku 2011, pracoval som v sektore finančného trhu a od roku 2015 som spolupracoval ako externý spolupracujúci advokát s advokátskou kanceláriou. Od roku 2018 vykonávam samostatnú advokátsku prax. V praxi sa venujem cenným papierom, právu kapitálového trhu (mifid a pod. ) a bežnej drobnej advokátskej agende a zastupovaniu klientov. V prípade nejakých komentárov, otázok, výhrad, poznámok ma môžete kontaktovať cez mail peterkovac@belegal.sk alebo telefonicky +421 948 935 965.