Mgr. Ing. Peter Kováč

je advokát v advokátskej kancelárii BE LEGAL, s.r.o. založenej v roku 2018. Kancelária sa zameriava na cenné papiere, právo kapitálového trhu a súvisiace oblasti. Páči sa mi ústavná zásada "Čo nie je zakázané je dovolené" doplnená o heslo "Čo je zakázané je sporné." Advokátske skúšky som vykonal v roku 2011, pracoval som v sektore finančného trhu a od roku 2015 som spolupracoval ako externý spolupracujúci advokát s advokátskou kanceláriou. Od roku 2018 vykonávam samostatnú advokátsku prax. V praxi sa venujem cenným papierom, právu kapitálového trhu (mifid a pod. ) a bežnej drobnej advokátskej agende a zastupovaniu klientov. V prípade nejakých komentárov, otázok, výhrad, poznámok ma môžete kontaktovať cez mail peterkovac@belegal.sk alebo telefonicky +421 948 935 965.

30. decembra 2020

Nedostatok určenia predmetu dane podľa § 12 zákona č. 595/2003 Z.z. a medzera v zákone

Cieľom tohto textu je poukázať na nedostatok právne záväzného určenia predmetu dane v § 12 zákona č. 595/2003 Z.z. (zákon o dani z príjmov). Nedostatok právne záväzného určenia predmetu dane má/môže mať za následok medzeru v zákone, v dôsledku ktorej nie je možné legálne vyrubiť daň z tej činnosti, ktorá mala byť predmetom dane. PREDMET …

Nedostatok určenia predmetu dane podľa § 12 zákona č. 595/2003 Z.z. a medzera v zákone Čítajte viac »

platenie zmenkou
22. decembra 2020

Platenie zmenkou – zmenka „pro soluto“

Všeobecne zmenka plní v obchodom styku funkciu platobnú alebo zabezpečovaciu. O platobnú funkciu sa jedná vtedy, keď jej vydaním alebo indosovaním zanikne pôvodný kauzálny záväzok a je nahradený práve zmenkovým záväzkom. Napríklad majiteľ zmenky zaplatí svojmu dodávateľovi (napr. reklamné služby, právne služby, sprostredkovateľské služby a pod. § 17 ods. 19 zákona č. 595/2003 Z.z.) zmenkou, ktorú držal napríklad z dôvodu …

Platenie zmenkou – zmenka „pro soluto“ Čítajte viac »