Ing. Lukáš Laurinec

Sme Go.Praktik, ambulancia všeobecného lekára pre dospelých. Okrem ambulantnej starostlivosti o pacientov poskytujeme Pracovnú Zdravotnú Službu. Od Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sme získali oprávnenie na výkon PZS týkajúcej sa zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do prvej alebo druhej kategórie. Služby PZS vykonávame v rámci celej SR. Ak nepracujem, tak svoj voľný čas trávim čítaním, turistikou, fitkom a fotografovaním. Kontakt: Facebook = facebook.com/Go. Praktik alebo www.gopraktik.sk