Ing. Lukáš Laurinec

Sme Go.Praktik, ambulancia všeobecného lekára pre dospelých. Okrem ambulantnej starostlivosti o pacientov poskytujeme Pracovnú Zdravotnú Službu. Od Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sme získali oprávnenie na výkon PZS týkajúcej sa zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do prvej alebo druhej kategórie. Služby PZS vykonávame v rámci celej SR. Ak nepracujem, tak svoj voľný čas trávim čítaním, turistikou, fitkom a fotografovaním. Kontakt: Facebook = facebook.com/Go. Praktik alebo www.gopraktik.sk

14. januára 2019

OZNAMOVANIE KATEGÓRIE PRÁCE 2. Nová oznamovacia povinnosť zamestnávateľov

Jednou z povinnosti zamestnávateľa je zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto posúdenia zabezpečiť vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou (PZS). V platnosti je zákon č. 355/2007 Z.z., podľa ktorého sú zamestnávatelia povinní oznámiť každoročne do 15. …

OZNAMOVANIE KATEGÓRIE PRÁCE 2. Nová oznamovacia povinnosť zamestnávateľov Čítajte viac »

13. novembra 2018

Ing. Lukáš Laurinec: Pracovná zdravotná služba (PZS) a jej zmeny v ústrety podnikateľom

Pracovná zdravotná služba (PZS) prešla v minulosti viacerými zmenami. Zásadná a pre zamestnávateľov aktuálna je veľká zmena z 1. decembra 2017 a následne menšia z 1. júla 2018. Veľká preto, lebo oproti minulosti sa upustilo od niektorých byrokratických nariadení a v určitom smere sa vyšlo v ústrety podnikateľom. Zabezpečenie PZS je spájané s hygienou práce alebo …

Ing. Lukáš Laurinec: Pracovná zdravotná služba (PZS) a jej zmeny v ústrety podnikateľom Čítajte viac »