JUDr. Katarína Kročková

Vyštudovala právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského. Počas štúdia pracovala ako personalistka, neskôr zastávala post korporátneho právnika. Problematike ochrany osobných údajov sa venuje niekoľko rokov a poskytuje konzultácie a komplexné riešenia pri implementácii GDPR. Okrem tejto témy sa venuje pracovnému právu, otázkam obchodného registra a mediácii. V roku 2016 založila spoločnosť KROČKA & PARTNERS, v ktorej spolupracuje s expertami na pracovné právo a online bezpečnosť ochrany osobných údajov. Je spoluautorkou dvoch publikácií Judikatúry v pracovnoprávnych veciach (2018) a Judikatúry vo veciach riadenia obchodných spoločností(2020). KONTAKT: www.krockapartners.sk

8. februára 2021

COVID AUTOMAT pre PODNIKATEĽOV: Aktuálne informácie pre zamestnávateľov platné od 8. februára

COVID AUTOMAT je monitorovací a signalizačný systém. Poskytuje včasné varovanie pred nekontrolovaným šírením nákazy, aby mohol zdravotnícky systém podniknúť potrebné preventívne kroky a nekontrolovanému šíreniu nákazy. Regionálne môže byť situácia veľmi odlišná v rámci Slovenskej republiky, a teda aj opatrenia by mali odzrkadľovať odlišné ciele a potreby na regionálnej úrovni. Prevádzkovatelia zariadení a zamestnávatelia sú …

COVID AUTOMAT pre PODNIKATEĽOV: Aktuálne informácie pre zamestnávateľov platné od 8. februára Čítajte viac »

KEDY potrebujete negativny test
27. januára 2021

Ako platí zákaz vychádzania od 27. januára? Informácie pre verejnosť i pre podnikateľov

Od 27. januára do 2. februára 2021  platia nové pravidlá zákazu vychádzania. Vstupuje do platnosti Vyhláška 14/2021. Úplné znenie nájdete tomto odkaze. ODPORÚČAME: Povinnosti zamestnávateľa v období od 27. januára 2021. Toto musia splniť Pripravili sme pre Vás infografiky – pre lepšiu orientáciu Zároveň nižšie je krátke zhrnutie. Prevádzky, ktoré môžu byť otvorené musia zároveň dodržiavať hygienické …

Ako platí zákaz vychádzania od 27. januára? Informácie pre verejnosť i pre podnikateľov Čítajte viac »

Povinnosti zamestnávateľa v období od 27. februára 2021. Toto musia splniť
26. januára 2021

Povinnosti zamestnávateľa v období od 27. januára 2021. Toto musia splniť

Prevádzkovatelia zariadení a zamestnávatelia sú povinní na všetky vstupy viditeľne umiestniť oznam o zákaze vstupu a výnimkách zo zákazu vstupu podľa tejto vyhlášky. V období od 27. januára 2021 05:00 hod. do uplynutia 2. februára z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým zamestnávateľom, v pracoviskách a iných priestoroch zamestnávateľa nariaďuje zakázať vstup zamestnancom, okrem zamestnancov …

Povinnosti zamestnávateľa v období od 27. januára 2021. Toto musia splniť Čítajte viac »

6. júna 2019

Kto je konečný užívateľ výhod a ako sa robí zápis do obchodného registra

Parlament schválil návrh zákona, ktorým sa novelizoval zákon  č. 297/2008 Z.z. o legalizácii príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („ďalej len „zákon“). Hlavným cieľom tejto novely je transpozícia smernice EÚ, ktorá má za cieľ zamedziť využívaniu finančného systému na pranie špinavých peňazí. Povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod sa vzťahuje na …

Kto je konečný užívateľ výhod a ako sa robí zápis do obchodného registra Čítajte viac »