Ing. Ivana Hodošiová

je špecialistkou na verejné obstarávanie. Tejto činnosti sa venuje v spoločnosti Enteris, s.r.o., ktorej je spoluvlastníčkou a konateľkou. Je absolventkou Slovenskej technickej univerzity. Verejnému obstarávaniu sa venuje 12 rokov. Zameriava sa najmä na obstarávanie zákaziek v oblasti priemyslu, energetiky, životného prostredia a rozvoja regiónov. Realizovala veľké množstvo tendrov pre projekty, financované z eurofondov. V dnešnej dobe sa okrem prípravy verejného obstarávania zameriava aj na poradenstvo pre uchádzačov vo verejných zákazkách. Kontakt: www.enteris.sk, tel: +421 911 545 482, e-mail: hodosiova@enteris.sk