EkonomikaFinancie na podnikanieManažmentSlovensko xa Publikované 15. marca 2018 zobraziť celý profil

Vyžaduje si vaše podnikanie ďalší rozvoj alebo máte nápad, ako podnikať, ale chýbajú vám peniaze na rozbeh? Vďaka Európskemu investičnému fondu (EIF) a programu Európskej únie pre zamestnanosť a sociálnu inováciu (EaSI) si teraz môžete požičať až 25 000 eur so zvýhodnenou sadzbou a bez nutnosti zakladať majetok. O úver sa dá požiadať v Slovenskej sporiteľni.

Najväčšia slovenská banka má bohaté skúsenosti nielen s podporou rozvoja a rastu už zabehnutých firiem, ale aj so začínajúcimi podnikateľmi. Ľuďom, ktorí chcú rozbehnúť vlastný biznis a nemajú predchádzajúce podnikateľské skúsenosti, poskytuje v rámci Programu pre začínajúcich podnikateľov a podnikateľky ako jediná komerčná banka financovanie a aj bezplatné konzultácie, mentoring či rôzne networkingové príležitosti.

„Počas troch rokov fungovania programu sme pomohli takmer 1200 záujemcom o podnikanie. Spolupráca s Európskym investičným fondom nás posúva ešte ďalej, pretože podnikatelia, a to nielen tí začínajúci, budú môcť získať peniaze na rozvoj svojich aktivít za ešte výhodnejších a jednoduchších podmienok,“ hovorí Andrea Sláviková, ktorá v Slovenskej sporiteľni vedie oddelenie produktov pre mikropodnikateľov.

Zmluva, ktorú Slovenská sporiteľňa uzatvorila s EIF, umožňuje žiadateľom získať úver so zvýhodnenou úrokovou sadzbou a bez potreby zakladať majetok. Je to vďaka záruke prostredníctvom programu „Zamestnanosť a sociálna inovácia“ EaSI a Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) zriadeného v rámci Investičného plánu pre Európu, ktorá je financovaná Európskou úniou. Jej realizáciou Európska komisia poverila Európsky investičný fond.

Zvýhodnené úvery sú určené začínajúcim aj existujúcim podnikateľom, slobodným povolaniam a mikropodnikom, ktoré sú vo fáze start-up, rozbehu alebo rozvoja podnikania a spĺňajú tieto podmienky:

  • zamestnávajú menej ako 10 ľudí,
  • ich ročný obrat je nižší ako1 mil. eur,
  • majú sídlo v SR,
  • nemajú vedené žiadne súdne spory, konkurz, likvidácie či záväzky po lehote splatnosti voči štátnym a finančným inštitúciám,
  • začínajúci podnikatelia  predložia perspektívny biznis plán (s jeho prípravou bezplatne pomôžu špecialisti Slovenskej sporiteľne).

Podmienky financovania:

  • výška splátkového úveru do 25-tisíc eur,
  • splatnosť 3 mesiace až 6 rokov s možnosťou odkladu splátky istiny až do 6 mesiacov,
  • ročná úroková sadzba zvýhodnená o 1,5 – 3 percentuálne body,
  • bez ručenia nehnuteľnosťou či iného zabezpečenia (okrem právnických osôb, kde majoritní vlastníci spoločnosti pristupujú k záväzku).

Záruka EaSI bude platná pre zmluvy schválené do 14. decembra 2020, celkový objem úverov môže dosiahnuť až 20 miliónov eur. Bližšie informácie o zvýhodnených úveroch nájdete na stránke Slovenskej sporiteľne.
Užitočné tipy a rady, ako začať vlastný biznis, ako aj príbehy podnikateľov, ktorým Slovenská sporiteľňa pomohla v rozbehu, sú dostupné na www.zacinamepodnikat.sk.

O programe v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie

V rámci programu Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) podporuje Európska komisia v období rokov 2014 až 2020 mikrofinancovanie a financovanie sociálneho podnikania s celkovým finančným krytím vo výške 193 miliónov EUR. Cieľom je zlepšiť prístup k mikrofinancovaniu, t. j. k úverom do výšky 25 000 EUR, najmä pre znevýhodnené osoby a mikropodniky.

Okrem toho Európska komisia po prvýkrát podporuje aj sociálne podniky formou investícií do výšky 500 000 EUR. Mikrofinancovanie a podpora sociálneho podnikania sa po prvý raz realizujú prostredníctvom záruky EaSI, ktorá poskytovateľom mikroúverov a investorom z oblasti sociálneho podnikania umožní osloviť podnikateľov, ktorých by inak, vzhľadom na mieru rizika, neboli schopní financovať. Realizáciou záruky EaSI poverila Európska komisia EIF.

zdroj: Slovenská sporiteľňa