EkonomikaPoľnohospodárstvoSlovensko xa Publikované 22. januára 2018 zobraziť celý profil

Viac ako 80 ministrov poľnohospodárstva z celého sveta rokovalo 20. januára na konferencii Global Forum svetového potravinového veľtrhu Internationale Grüne Woche o význame živočíšnej výroby pre krajinu a potravinovú bezpečnosť sveta.

  • Viac ako 80 ministrov rokovalo o budúcnosti živočíšnej výroby vo svete
  • Potraviny živočíšneho pôvodu zabezpečujú polovicu spotreby bielkovín Slovákov
  • Chov hospodárskych zvierat je najvýznamnejším odvetvím poľnohospodárstva

„Význam živočíšnej výroby a chovu zvierat spočíva nielen v potravinovej bezpečnosti, ale aj v stabilizovaní úrodnosti pôdy, krajinotvorbe a udržiavaní zamestnanosti na vidieku. Či už ide o stáda oviec v ťažko prístupných terénoch pre techniku, prácu ťažných koní v lesnom hospodárstve, ale aj o  prácu včiel pri opeľovaní rastlín a výrobe medu. Živočíšna výroba napomáha udržiavať kultúru krajiny, ktorá slúži aj pre oddych a rekreáciu,“ uviedla Gabriela Matečná.

Prvá slovenská vicepremiérka z rezortu pôdohospodárstva v histórii krajiny zdôraznila dôležitosť živočíšnej výroby

Ako i fakt, že si vyžaduje viacero náležitostí ako je udržiavanie dobrých životných podmienok zvierat, dodržiavanie vysokých výrobných kvalitatívnych štandardov, produkciu kvalitných krmovín a krmív, ale aj ekologický prístup k chovu hospodárskych zvierat.
Hospodárske zvieratá dokážu spracovať rastlinné energetické a bielkovinové zdroje s nízkou hodnotou na vysokohodnotné potraviny. Nepredajné krmoviny sa tak zmenia na predajné produkty. Podporuje sa tým úrodnosť pôdy prostredníctvom striedania plodín, zaradením krmovín do osevného postupu a produkciou hospodárskych hnojív.

„Chov hospodárskych zvierat je najvýznamnejším odvetvím poľnohospodárstva zabezpečujúci výrobu dôležitých potravín. Zastáva  tak nenahraditeľnú úlohu vo výžive ľudí. Produkty a potraviny živočíšneho pôvodu pritom zabezpečujú polovicu spotreby bielkovín obyvateľov Slovenska a približne 50 % tržieb poľnohospodárskej výroby,“ podotkla vicepremiérka SR.

Avšak chov hospodárskych zvierat na Slovensku za viac ako dve dekády aj z dôvodu nekompetentných rozhodnutí a podceňovania tohto sektora predchádzajúcimi vládami výrazne klesol

Z viac ako 900 000 jedincov hovädzieho dobytka v roku 1993 zostalo v súčasnosti len niečo viac ako 400 000. Počet ošípaných sa za uplynulé dve dekády znížil dokonca až o dve tretiny, z 1,8 milióna jedincov v roku 1993 na aktuálnych 585 000. Agrorezort preto upozorňuje, že poľnohospodárstvo je potrebné brať vážne, lebo je organickou súčasťou slovenského vidieka, má svoje špecifiká a bez podpory štátu nie je možné zabezpečiť jeho rozvoj a stabilitu.

„Každá vláda Slovenska si musí uvedomiť, že bez potravín a starostlivosti o vidiek jednoducho rozvíjať zdravú a krásnu krajinu nejde. Aj preto pripravujeme tento rok pre našich poľnohospodárov opatrenie vo forme „Zelenej nafty“, ktoré im pomôže stabilizovať aj živočíšnu výrobu,“ zdôraznila vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná.

zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,