EkonomikaKoronavírus COVID-19Slovensko xa Publikované 12. marca 2020 zobraziť celý profil

Ďalšia banka, ktorá reagovala na náš email a otázky, je ČSOB banka. Ako ona pomôže svojim klientom podnikateľom a živnostníkom prejsť týmto kritickým obdobím a čo odporúča? Prečítajte si nižšie.

„Klient mal aj dosiaľ, bez rozdielu na dôvod zhoršenia finančnej situácie, možnosť požiadať o úpravu splátkového kalendára, napríklad formou odkladu splátok maximálne na 6 mesiacov alebo predĺženia splácania úveru, čím je možné zníženie mesačnej splátky na konkrétnom úvere.

Klientom, tak retailovým ako aj microSME (malí podnikatelia, živnostníci…) v kontexte vývoja udalostí za túto zmenu nebude účtovaný poplatok. Dôležité však je, aby klient komunikoval s bankou ešte predtým, ako mu vznikne omeškanie na splátkach.  

Klient- retailový sa môže rozhodnúť, či chce odložiť splácanie celej splátky alebo iba istiny. Klient  – podnikateľ a malá firma môže požiadať o odklad istiny.  Zatiaľ neevidujeme v súvislosti s aktuálnou situáciou podobné otázky klientov, avšak dnes je ešte ťažké predvídať ďalší vývoj udalostí a prípadných dopadov v tomto smere.

Ak sa klientovi finančná situácia zlepší, môže úver začať opätovne splácať skôr, ako bolo dohodnuté pri zmene splátkového kalendára alebo môže realizovať mimoriadne splátky.“ odpovedala nám Anna Jamborová, hovorkyňa oddelenia komunikácie Československej obchodnej banky, a.s.